Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Obdobje: od 1995


V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.


Naslovi

Publikacija
Most na Soči
Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Leto: 2020
Avtor: Miha Milnar

Redna cena
73,00 €
Spletna cena
65,70 €

Publikacija
Arheološka najdišča Ptuja
Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Leto: 2020
Avtorji: Jana Horvat, Branko Mušič, Anja Ragolič, Andreja Dolenc Vičič

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Železnodobno naselje Most na Soči
Razprave
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Leto: 2018
Uredila: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala

Redna cena
73,00 €
Spletna cena
65,70 €

Publikacija
Železnodobno naselje Most na Soči
Gradbeni izvidi in najdbe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33

Leto: 2016
Avtorja: Janez Dular, Drago Svoljšak

Redna cena
73,00 €
Spletna cena
65,70 €

Publikacija
Stična
Železnodobna naselbinska keramika
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Leto: 2016
Avtorica: Lucija Grahek

Redna cena
61,00 €
Spletna cena
54,90 €

Publikacija
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29

Leto: 2014
Avtor: Ivan Turk

Redna cena
62,00 €
Spletna cena
55,80 €

Publikacija
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Leto: 2013
Avtor: Andrej Pleterski

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26

Leto: 2012
Avtorica: Sneža Tecco Hvala

Redna cena
57,00 €
Spletna cena
51,30 €

Publikacija
Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Leto: 2012
Uredila: Maja Andrič

Redna cena
30,00 €
Spletna cena
27,00 €

Publikacija
Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Leto: 2011
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Drobci ledenodobnega okolja
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21

Leto: 2011
Uredil: Borut Toškan


Publikacija
Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Leto: 2010
Avtorici: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič


Publikacija
Ormož
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18

Leto: 2010
Avtorja: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov


Publikacija
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Leto: 2009
Avtorici: Alma Bavdek, Jana Horvat


Publikacija
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Leto: 2009
Avtor: Benjamin Štular


Publikacija
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del: Geologija in paleontologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13

Leto: 2007
Uredil: Ivan Turk


Publikacija
Zalog pri Verdu
Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11

Leto: 2006
Uredil: Andrej Gaspari


Publikacija
Resnikov prekop
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Leto: 2006
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Leto: 2004
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Tinje nad Loko pri Žusmu
Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Leto: 2000
Avtor: Slavko Ciglenečki


Publikacija
Sermin
Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3

Leto: 1997
Avtorica: Jana Horvat


Publikacija
Kučar
Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Leto: 1995
Avtorji: Slavko Ciglenečki, Janez Dular, Anja Dular


Grobišče Župna cerkev v Kranju ( 2016– )
ISSN (tiskana izdaja): 2536-1880

Studia Alpium et Adriae ( 2016– )
ISSN (tiskana izdaja): 2464-0131

Ključne besede
4.-6. st.
alge
antično steklo
antika
antropologija
arheologi
arheologija
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
arheozoologija
Avstrija
bakrena doba
Bela krajina
bibliografije
biološka raznovrstnost
Bled
Blejski otok
Brezovica pri Predgradu
bronasta doba
brunarice
cerkve
Cvinger
datiranje
dendrokronologija
Divje babe
Divje babe I
Dolenjska
Dolnji Lakoš
družba
družbena struktura
Dular, Janez
eneolitik
fitocenologija
fosili
Furlanija-Julijska krajina
geofizikalne raziskave
geologija
geomorfologija
gospodarstvo
gradovi
grobišča
grobovi
halštatska doba
Hrvaška
Ilirik
Ivan
jamska arheologija
jamski medved
jamski sedimenti
jubilejni zborniki
kamena doba
Kamnik
kamniti spomeniki
katalogi
Kobarid
kolišča
Korinjski hrib
Koroška (Avstrija)
koščene piščalke
Kranj
kras (geologija)
kraške jame
Kučar (vrh)
Langobardi
lesene hiše
Ljubljana (okolica)
Ljubljansko barje
lončenina
Magdalenska gora
Mali grad
materialna kultura
mezolitik
mitična pokrajina
mlajša bronasta doba
mlajša kamena doba
Molnik
morfometrija
Most na Soči
moustérien
naselbine
naselja
neolitik
Norik
Notranjska
novi vek
paleobotanika
paleoekologija
paleoklimatologija
paleolitik
paleontologija
paleozoologija
palinologija
Panonija
Panorama
pleistocen
Podzemelj
pogrebni obredi
poselitev
posodje
pozna antika
prazgodovina
prazgodovinske arheološke ostaline
Ptuj
raba tal
Razdrto
Rimljani
rimska doba
rimska vojska
rimske arheološke ostaline
rimski imperij
rimsko steklo
Sermin
severni Jadran
severovzhodna Slovenija
Slovani
Slovenija
Spaha (arheološko najdišče)
srednja kamena doba
srednjeveške arheološke ostaline
srednji vek
starejša kamena doba
starejša železna doba
stavbna analiza
steklarstvo
steklo
stratigrafija
študije
tafonomija
Tinje (Loka pri Žusmu)
Tonovcov grad
Tržaški zaliv
Turk
utrjene naselbine
visoki srednji vek
vojaška zgodovina
vojaške utrdbe
vrtače
vzhodne Alpe
Zalog pri Verdu
zborniki
zemljanke
zgodnje krščanstvo
zgodnji srednji vek
zgodovina
železna doba
živalski ostanki (arheologija)
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR