Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1995


V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.


Naslovi

Publikacija
Most na Soči
Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Leto: 2020
Avtor: Miha Milnar

73.00 €

Publikacija
Arheološka najdišča Ptuja
Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Leto: 2020
Avtorji: Jana Horvat, Branko Mušič, Anja Ragolič, Andreja Dolenc Vičič

33.00 €

Publikacija
Stična
Železnodobna naselbinska keramika
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Leto: 2016
Avtorica: Lucija Grahek

61.00 €

Publikacija
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29

Leto: 2014
Avtor: Ivan Turk

62.00 €

Publikacija
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Leto: 2013
Avtor: Andrej Pleterski

35.00 €

Publikacija
Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26

Leto: 2012
Avtorica: Sneža Tecco Hvala

57.00 €

Publikacija
Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Leto: 2011
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Drobci ledenodobnega okolja
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21

Leto: 2011
Uredil: Borut Toškan


Publikacija
Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Leto: 2010
Avtorici: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič


Publikacija
Ormož
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18

Leto: 2010
Avtorja: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov


Publikacija
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Leto: 2009
Avtorici: Alma Bavdek, Jana Horvat


Publikacija
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Leto: 2009
Avtor: Benjamin Štular


Publikacija
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del: Geologija in paleontologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13

Leto: 2007
Uredil: Ivan Turk


Publikacija
Zalog pri Verdu
Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11

Leto: 2006
Uredil: Andrej Gaspari


Publikacija
Resnikov prekop
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Leto: 2006
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Leto: 2004
Uredil: Anton Velušček


Publikacija
Tinje nad Loko pri Žusmu
Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Leto: 2000
Avtor: Slavko Ciglenečki


Grobišče Župna cerkev v Kranju ( 2016– )
ISSN:2536-1880
ISSNe:
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae Studia Alpium et Adriae ( 2016– )
ISSN:2464-0131
ISSNe:
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR