Skip to main content
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas.
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung.


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2010


Blejska Pristava spada med tista arheološka najdišča, ki po obsegu in zapletenosti informacij, ki jih ponujajo, predstavljajo vzorec, v katerem se kažejo številni splošni procesi. Ko rešujemo uganke Pristave, rešujemo v veliki meri tudi povsem splošne nerešene probleme vzhodnih Alp v zgodnjem srednjem veku.

Najprej je predstavljena tafonomska analiza naselbine. Sledi klasifikacija lončenine in njena absolutna datacija (razvit je povsem nov datacijski postopek). Specialistični prispevki predstavljajo podporo analizi. Prvega lahko uvrstimo v arheologijo poskusov. Gre za rekonstrukcijo načina izdelovanja posod brez uporabe lončarskega kolesa, drugi prispevek je informacijsko-računalniški, ki predstavlja izpeljavo algoritma za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim, sledi meteorološka analiza izjemnega vremenskega dogodka v poletju leta 676, ki je na blejski Pristavi povzročil naplavinsko plast, stratigrafsko ločnico. Zaključni del knjige je analiza antičnih najdb s Pristave in iz Blejskega kota.

Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. FundeKazalo vsebine

1. Beseda bralcu

2. Tafonomija “naselbinske plasti”

 • 2.1. Lončenina
 • 2.2. Živalske kosti

3. Lončenina

 • 3.1.Uvod v preučevanje lončenine
 • 3.2. Klasifikacija oblik ustij

4. Splošna kronologija

 • 4.1. Uvodni razmisleki
 • 4.2. Datiranje skupin ustij z metodo radioaktivnega ogljika C14
 • 4.3. Izdelava referenčne tabele
 • 4.4. Skupine ustij in njihove datacije

5. Uporaba referenčne tabele in datiranje Pristave

 • 5.1. Vzporeditev časovne tabele in številčne tabele skupin ustij Pristave
 • 5.2. Izpeljava postopka, ki pretvarja števila ustij v čas
 • 5.3. Preverjanje izračunanega začetka in konca pristavske naselbine ter ocena odstopanja
 • 5.4. Skupine ustij Pristave in skupine ustij referenčne tabele
 • 5.5. Datiranje posameznih stavb Pristave
 • 5.6. Pristava, stavbe in skupine ustij

Sklepne misli

6. Opis tehnologije izdelave posodja praškega tipa z Nove table (Igor BAHOR)

 • 6.1. Razmisleki ob pregledovanju originalov in predhodni poizkusi
 • 6.2. Moderna izdelava posode praškega tipa po rekonstruiranem postopku
 • 6.3. Preizkus izdelka

7. Program za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim ustjem (Vid PLETERSKI)

 • 7.1. Struktura programa
 • 7.2. Preizkus programa

8. Mogoči vzroki za izjemno deževje leta 676 (Mark ŽAGAR)

9. Rimskodobne najdbe s Pristave ter druga sočasna najdišča in posamične najdbe iz Blejskega kota (Veronika PFLAUM)

 • 9.1. Uvod
 • 9.2. Pristava
 • 9.3. Obroč pri Mlinem
 • 9.4. Sebenje
 • 9.5. Zasip pri Bledu
 • 9.6. Želeče
 • 9.7. Sklep

10. Literatura

11. Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled (Zusammenfassung)

12. Seznam avtorjev
Cena
razprodano


Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološke najdbe
arheološke raziskave
Bled
naselbine
srednji vek
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR