Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce
The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca


Avtor: Miha Milnar
Leto: 2020


Most na Soči je ključno in najbolje raziskano arheološko najdišče v Zgornjem Posočju. Njegovo bogato preteklost že več kot poldrugo stoletje razkrivajo naključna odkritja in strokovna izkopavanja tako naselbinskih ostankov iz bronaste, železne in rimske dobe kot tudi pripadajočih grobišč.

V tej knjigi so predstavljena novejša odkritja na levem bregu Idrijce, kjer je že od konca 19. stoletja znano obsežno grobišče iz železne dobe. Na njegovem severnem obrobju je bilo z izkopavanji Tolminskega muzeja v letih 2000–2016 na treh lokacijah – Pucarjev rob, Repelc in Lipičarjev vrt – odkritih skupaj 88 grobov. Največ jih je iz železne dobe, vmes je bilo tudi ducat grobov iz rimske dobe in en iz zgodnjega srednjega veka. V njihovi neposredni bližini so bili odkriti še sočasna žganinska jama in kamnit zidec, pod njimi pa naselbinski ostanki iz pozne bronaste dobe.

Vsebina knjige je razdeljena v več sklopov. Najobsežnejši je prvi del, ki zajema arheološko analizo topografskih in stratigrafskih podatkov, opise grobov in pridatkov ter drugih ostalin. Sledi ovrednotenje najdb s tipološkega in kronološkega ter kulturnega vidika. Podana sta še časovno sosledje pokopavanja na posameznih lokacijah in interpretacija drugih ostalin. V zaključku so izpostavljene razlike in spremembe v načinu pokopa in grobnem kultu, importi iz drugih kulturnih provinc in povezave z njimi, ovrednoten je tudi pomen teh raziskav in novosti, ki dopolnjujejo arheološko sliko tega kraja.

Arheološkemu delu sledijo v drugem sklopu prispevki o odkritih organskih ostankih. Antropološka analiza kostnih ostankov iz grobov z opredelitvami starosti in spola pokopanih oseb dopolnjuje arheološka dognanja. Podrobno so obravnavani tudi živalski ostanki ter možne interpretacije njihove simbolne vloge v grobnem kultu in žgalnodaritvenih obredjih. Vključene so še arheobotanične raziskave s primerjavo makrobotaničnih ostankov z izbranih najdiščih posoške železnodobne skupnosti ter ugotavljanje izkoriščanja tedanjega naravnega okolja.

V zadnjem delu knjige so na 72 tablah grafično prikazani grobovi in najdbe.

***

Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds

Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. TreatisesKazalo vsebine

 • Uvod / Introduction
 • Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na Mostu na Soči
 • Raziskave na območju Pucarjevega roba leta 2001 in 2013 / Investigations at Pucarjev rob in 2001 and 2013
  • Topografski in stratigrafski podatki / Topographic and stratigraphic evidence
  • Grobovi / Graves
  • Opredelitev najdb / Attribution of grave goods
  • Arheološka slika najdišča Pucarjev rob / Archaeological evidence from the Pucarjev rob site
 • Raziskave na območju Repelca leta 2000 in 2002 / Investigations at Repelc in 2000 and 2002
  • Topografski in stratigrafski podatki / Topographic and stratigraphic evidence
  • Naselbinska plast (SE 5) / Habitation layer (SU 5)
  • Grobovi / Graves and pits
  • Jame / Graves and pits
  • Žganinska jama (SE 101–103) / Cremation pit (SU 101–103
  • Kamniti zid (SE 87) in okrogla kamnita konstrukcija (SE 88) / Stone wall (SU 87) and round stone structure (SU 88)
  • Premešana kulturna plast (SE 3) / Mixed cultural layer (SU 3)
  • Opredelitev najdb / Attribution of finds
  • Arheološka slika najdišča Repelc / Archaeological evidence from the Repelc site
 • Odkritje groba na Lipičarjevem vrtu leta 2016 / Cremation burial found in 2016 at Lipičarjev vrt
 • Zaključek / Conclusion
 • Literatura / Bibliography
 • Antropološka analiza kostnih ostankov iz grobov na Pucarjevem robu in Repelcu na Mostu na Soči / Anthropological evidence from Pucarjev rob and Repelc in Most na Soči(Petra LEBEN-SELJAK)
 • Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: the Pucarjev rob and Repelc sites (Borut TOŠKAN)
 • Arheobotanične raziskave na izbranih najdiščih posoške železnodobne skupnosti / Archaeobotanical evidence from select sites of the Posočje Iron Age community (Metka CULIBERG)
 • Table / Plates 1–72
 • Seznam avtorjev / List of contributors


Še ...Redna cena
73,00 €

Spletna cena
65,70 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
grobišča
Most na Soči
rimska doba
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR