Skip to main content
Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj.


Avtorji: Slavko Ciglenečki, Janez Dular, Anja Dular
Leto: 1995


Kučar pri Podzemlju je eno najpomembnejših arheoloških najdišč ne le v Sloveniji ampak tudi na širšem jugovzhodnoalpskem prostoru. Gre za obsežen kompleks, v katerega sodi železnodobno in poznoantično naselje na hribu Kučarju in številne nekropole, ki so raztresene okoli vasi Podzemelj, Zemelj, Škrilje in Grm. V svetu je postal znan predvsem zaradi bogatih najdb iz tamkajšnjih grobišč. V knjigi so predstavljeni rezultati zaščitnih raziskovanj, ki jih je med leti 1975 in 1979 na severnem vrhu Kučarja opravil Inštitut za arheologijo. Takrat so bili namreč izkopani bogati ostanki naselja iz starejše in mlajše železne dobe (8.–1. stoletje pred n. št.), še večje presenečenje pa je bilo odkritje zgodnjekrščanskega stavbnega kompleksa (5. stoletje po n. št.) z dvema cerkvama, baptisterijem, veliko stavbo in obzidjem, ki je bilo ojačano z dvema stolpoma.

Knjiga o naselju na Kučarju pri Podzemlju je že tretja monografija o tem najdišču. V prvih dveh je bilo predstavljeno gradivo iz železnodobnih nekropol, ki ga hranita Narodni muzej v Ljubljani in v Naravoslovni muzej na Dunaju. Knjigi je dodan še prispevek Metke Culiberg in Alojza Šerclja o raziskavah rastlinskih ostankov s Kučarja.Kazalo vsebine

 • UVOD / EINLEITUNG (Janez Dular)
 • SONDE / SCHNITTE (Janez Dular)
 • ŽELEZNODOBNO NASELJE / EISENZEITLICHE SIEDLUNG (Janez Dular)
 • ZGODNJEKRŠČANSKI STAVBNI KOMPLEKS / FRUHCHRISTLICHER GEBAUDEKOMPLEX
  • Zgornja cerkev / Obere Kirche (Ana, Janez Dular)
  • Spodnja cerkev / Untere Kirche (Slavko Ciglenečki)
  • Baptisterij / Baptisterium (Slavko Ciglenečki)
  • Mala stavba / Kleines Gebaude (Anja Dular)
  • Velika stavba / Großes Gebaude (Slavko Ciglenečki)
  • Peči za žganje apna / Kalkbrennöfen (Slavko Ciglenečki)
  • Obrambni zid / Befestigungsmauer (Slavko Ciglenečki, Anja Dular)
  • Obrambni stolp l / Turm 1 (Anja Dular)
  • Obrambni stolp 2 / Turm 2 (Slavko Ciglenečki)
  • Izvrednotenje / Auswertung (Slavko Ciglenečki)
 • DODATEK / ANHANG
  • Zidani objekt jugovzhodno od poznoantičnega obzidja / Gemauertcs Objekt südöstlich der spätantiken Befestigungsmauer (Slavko Ciglenečki)
  • Antrakotomske in karpološkc raziskave rastlinskih ostankov s Kučarja / Anthrakotomische und karpologische Untersuchungen der Pflanzenreste vom Kučar (Metka Culiberg, Alojz Šercelj)
 • SEZNAM LITERATURE / LITERATURVERZEICHNIS
 • KATALOG / KATALOG (Anja Dular, Janez Dular)
 • TABLE / TAFELN
 • PRILOGE / BEILGEN


Še ...

Milavec Tina, Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular: Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj, 1995, Arheološki vestnik 53, 2002, 429.

Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
Bela krajina
grobišča
Kučar (vrh)
Podzemelj
poselitev
Slovenija
zgodnje krščanstvo
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR