Skip to main content
Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave.
The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises.


Uredila: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
Leto: 2018


Druga knjiga o železnodobnem naselju Most na Soči prinaša razprave, v katerih so z različnih vidikov obravnavane arheološke ostaline in najdbe, ki so bile predstavljene v prvi knjigi.

Knjigo sestavljajo trije sklopi razprav. Uvodna študija povzema ugotovitve posameznih razprav in jih vključuje v širši kulturnozgodovinski kontekst. Na ta način dobiva Most na Soči celovitejšo podobo, ki potrjuje njegovo mesto med najpomembnejšimi središči jugovzhodnoalpske halštatske kulture.

Prvi sklop razprav je posvečen kronologiji naselja in stavbarstvu ter drobnemu gradivu. Med kovinskimi najdbami prevladuje nakit, ter orodja in druge pripomočke, ki so jih prebivalci naselja uporabljali pri vsakdanjih opravilih. Obsežna je predstavitev lončenine. Analizirana je sestava lončarskih glin, narejena tipologija form in ugotovljeni so časovni razponi posameznih oblik.

V drugem sklopu so predstavljeni rezultati analize surovin, ki so jih prebivalci Mosta na Soči uporabljali za izdelavo predmetov. Najprej glinenih pustil, nato še brona, železa in kamna. Poleg sestave predmetov so podana možna izvorna območja surovin.

Tretji sklop zajema razprave o organskih ostankih. Najprej o lesu, ki so ga prebivalci Mosta na Soči uporabili za gradnjo svojih hiš. Predstavljene so tudi kulturne rastline, predvsem žita, ki so jih gojili, ter sadeži, ki so jih nabirali oziroma uvažali iz južnih krajev. V posebni študiji so obravnavani skromni ostanki tekstila. Sklop zaključuje obsežna razprava o kosteh živali, ki so jih v železni dobi redili v tem delu Posočja.

***

Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the IdrijcaKazalo vsebineŠe ...Redna cena
73,00 €

Spletna cena
65,70 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Most na Soči
prazgodovinske arheološke ostaline
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR