Skip to main content
Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka.
Fragments of Ice Age Environments. Proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee.


Uredil: Borut Toškan
Leto: 2011


V monografiji je zbranih 17 samostojnih člankov, ki jih je prispevalo 23 domačih in tujih avtorjev, v počastitev jubileja eminentnega raziskovalca slovenskega paleolitika – Ivana Turka. Podani, analizirani in interpretirani so podatki s področja paleonotologije, geoarheologije in arheologije, njihovo skupno težišče pa so nova spoznanja o ledeni dobi na evropskih tleh.

Nabor člankov v monografiji sega v zelo različna znanstvena področja, njihovo skupno težišče pa so nova spoznanja o ledeni dobi na evropskih tleh.

Deset od skupno sedemnajstih poglavij je namenjenih podajanju, analizi in interpretaciji paleonotoloških podatkov. V njih so obdelani ostanki sedmih vrst velikih sesalcev: ob tistih jamskega medveda, kateremu je v knjigi namenjenega največ prostora, se posamezni članki posvečajo še najdbam mastodonta, mamuta, jamske hijene in leva, kozoroga ter rjavega medveda. Nov vpogled v paleookoljske in klimatske razmere posameznih faz zadnjega glaciala na območju jugovzhodnih Alp ponujajo študije malih sesalcev iz jame Divje babe I, navedene problematike pa se dotikajo tudi poglavja posvečena analizi ostankov flore in geoarheološkim raziskavam. Poseben članek je namenjen pregledu dosedanjih analiz piščali iz Divjih bab I, kateremu pa so dodani tudi novi izsledki muzikoloških raziskav o izrednih tehničnih zmogljivostih tega najstarejšega glasbila, ki kažejo na visoke kognitivne sposobnosti neandertalcev. Monografijo zaključuje predstavitev raziskave starih rokopisnih in tiskanih virov, ki ponuja nekaj zanimivih dejstev v zvezi z odkrivanjem enega pomembenjših paleonotoloških najdišča na Slovenskem – Mokriške jame.Kazalo vsebine

 • Spoštovanemu kolegu dr. Ivanu Turku ob jubileju / To our dear colleague Dr Ivan Turk on his jubilee (Anton VELUŠČEK)
 • Izbrana bibliografija Ivana Turka / Selected bibliography of Ivan Turk (Anton VELUŠČEK)
 • Najdba mastodonta iz Kicarja blizu Ptuja / The mastodon find from Kicar near Ptuj (Vasja MIKUŽ, Jernej PAVŠIČ)
 • Fosilni in subfosilni ostanki vrste Capra ibex, L. iz najdišča Salzofenhöhle (Zgornja Avstrija) in z vzhodnoalpskega prostora / Fossil and subfossil remains of Capra ibex, L. from Salzofenhöhle (Upper Austria) and the Eastern Alpine region (Martina PACHER)
 • Ostanki mamutovega okla iz prodne jame Kamnica pri Drnovem v Krški kotlini / The mammoth tusk remains from the Kamnica gravel pit near Drnovo in the Krka river basin (Jernej PAVŠIČ, Vasja MIKUŽ)
 • Lobanja in postkranialni ostanki mlajšepleistocenskega leva Panthera leo spelaea (Goldfuss 1810) iz jame Sloup na Moravskem krasu / Late Pleistocene lion Panthera leo spelaea (Goldfuss 1810) skull and other postcranial remains from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic (Češka republika) (Cajus G. DIEDRICH)
 • Mlajšepleistocenska hijena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) iz jame Baranica (jugovzhodna Srbija): tekmovanje za brlog / Late Pleistocene hyaena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) from Baranica Cave (southeast Serbia): competition for a den site (Vesna DIMITRIJEVIĆ)
 • Spol in velikost krapinskih jamskih medvedov / Sex and size of the Krapina cave bears (Preston T. MIRACLE)
 • Prehrana, fiziologija in okolje jamskega medveda: biogeokemična raziskava / Diet, physiology and environment of the cave bear: a biogeochemical study (Aurora GRANDAL-D’ANGLADE, Marta PÉREZ-RAMA, Daniel FERNÁNDEZ-MOSQUERA)
 • Statistična analiza metapodijev recentnih rjavih medvedov s poudarkom na razlikah med spoloma / Statistical analysis on metapodial bones of living brown bears regarding gender differences in males and females (Kerstin ATHEN)
 • Biologija današnjega rjavega medveda kot pripomoček za preučevanje jamskega medveda / Recent brown bear biology as a tool to study the cave bear (Đuro HUBER, Goran GUŽVICA)
 • Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov. Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I (Z Slovenija) / Big climatic changes revealed by tiny fossils. Palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I (W Slovenia) (Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC)
 • Medved in sedimenti v Medvedji jami (Trst, Italija) / Bears and sediments at Caverna degli Orsi/Medvedja jama (Trieste, Italy) (Giovanni BOSCHIAN, Annamaria DE SANTIS)
 • Klimatostratigrafska umestitev sedimentov v zahodnem sektorju Potočke zijalke na podlagi rekonstrukcije snežnih razmer v času njihovega odlaganja / Climatostratigraphic classification of sediments in the western sector of Potočka zijalka, based on reconstruction of snow conditions at the time of their deposition (Janez TURK)
 • Paleobotanične raziskave v paleolitskih najdiščih v Sloveniji / Palaeobotanical research at Palaeolithic sites in Slovenia (Metka CULIBERG)
 • Poznoglacialna vegetacija v okolici Blejskega jezera in Gribelj (Bela krajina): primerjava v zadnjem stadialu poledenele in nepoledenele pokrajine / Lateglacial vegetation at Lake Bled and Griblje marsh (Slovenia): a comparison of (in Last Glacial Maximum) glaciated and non-glaciated landscapes (Maja ANDRIČ)
 • Neandertalska piščal iz Divjih bab I: stara in nova spoznanja / Neanderthal flute from Divje babe I: old and new findings (Matija TURK, Ljuben DIMKAROSKI)
 • O okostju jamskega medveda in lobanji divjega prašiča iz Mokriške jame / Cave bear skeleton and wild boar skull from the cave of Mokriška jama (Dragan BOŽIČ)
 • Seznam avtorjev / List of contributors

Ključne besede
arheologi
arheološke najdbe
arheološke raziskave
arheozoologija
bibliografije
fosili
Ivan
jubilejni zborniki
paleoklimatologija
paleontologija
pleistocen
Slovenija
Turk
zborniki
živalski ostanki (arheologija)
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR