Opis

Monografija je posvečena naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije in so po velikosti in pomenu vmesni člen med avtonomnimi mesti in razpršeno poselitvijo podeželja. Šestindvajset avtorjev v samostojnih poglavjih predstavlja dvajset naselij. Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja. V sklepni študiji so naselja analizirana po enotnih kriterijih ter opredeljena v štiri glavne skupine, ki verjetno predstavljajo najpomembnejše tipe manjših rimskih naselij na obravnavanem prostoru.

Predstavljena so: Fluvio Frigido - Kastra, Ad Pirum, Longatik, Navport, Vipava, Gradišče nad Knežakom, Ulaka, Ig, Mengeš, Karnij, Šmartno pri Cerkljah, Blagovica, Atrans, Šempeter v Savinski dolini, Kolaciona, Zagrad, Slovenska Bistrica, Ančnikovo gradišče, Pretorij Latobikov in Romula.

Kazalo vsebine

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0257-9

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 424 strani • 232 načrtov, fotografij in risb

Cena

49,00 EUR (redna)