Opis

Monografija je posvečena manjšim rimskim naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije, kamor so segale tri velike upravne enote rimske države: Italija ter provinci Norik in Zgornja Panonija. V samostojnih poglavjih je zgoščeno in po skupnem konceptu predstavljenih dvajset naselij različnega tipa in stopnje raziskanosti. Podatki so umeščeni v prostor, podprti s kartami in načrti, vsebinsko primerljivi in jasno ovrednoteni. Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Vsako poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja.

Predstavljena so: Fluvio Frigido - Kastra, Ad Pirum, Longatik, Navport, Vipava, Gradišče nad Knežakom, Ulaka, Ig, Mengeš, Karnij, Šmartno pri Cerkljah, Blagovica, Atrans, Šempeter v Savinski dolini, Kolaciona, Zagrad, Slovenska Bistrica, Ančnikovo gradišče, Pretorij Latobikov in Romula.

Kazalo vsebine

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0257-9

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 424 strani • 232 načrtov, fotografij in risb

Cena

49,00 EUR (redna)