Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu
Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš


Avtorji: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala, Irena Šavel
Leto: 2002


Prostrana ravnica ob vznožju Lendavskih goric, prek katere so že od nekdaj vodile pomembne poti, skriva bogate kulturne ostaline. Med arheološka najdišča, ki po svoji pomembnosti presegajo slovenski okvir, nedvomno sodi bronastodobno naselje pri Dolnjem Lakošu. Obljudeno je bilo v poznem 14. in v 13. stoletju pr. n. št. in predstavlja za zdaj edino načrtno raziskano naselje iz tega časa v Sloveniji. V prvem delu publikacije je najdišče podrobno predstavljeno, drugi del pa obravnava mesto Lakoš v primerjavi s sorodnimi najdišči bronastodobnih kultur. Monografiji je dodan podroben katalog najdb in 65 tabel. Dvojezična slovensko-nemška izdaja.

Med arheološka najdišča, ki po svoji pomembnosti presegajo slovenski okvir, sodi nedvomno bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu, ki so ga v osemdesetih letih skupaj raziskovali sodelavci Pokrajinskega muzeja iz Murske Sobote in Inštituta za arheologijo ZRC SAZU iz Ljubljane.

V prvem delu publikacije je predstavljeno naselje, ki je bilo locirano v enega od okljukov potoka Črnec. Obdano je bilo z leseno ogrado, za katero so v glavnem uporabili hrastov les. V notranjosti naselja so na dveh rahlo dvignjenih predelih odkrili največjo gostoto poselitve. Od nekdanjih stavb so se ohranili le sledovi lukenj za vertikalne stojke in deli podrtih sten. Na južnem delu Olorisa, kjer je bila raziskana večja površina, se je iz tlorisov dalo ugotoviti, da so hiše stale tesno druga ob drugi, med njimi pa so bili ozki prehodi. Gre torej za gručasto razporeditev stavb okoli dvoriščnega prostora, kjer se je odvijalo življenje. Na dvorišču med stavbami so bile odkrite štiri peči. Naselje v Dolnjem Lakošu je bilo obljudeno v poznem 14. in v 13. stoletju pred Kr. in predstavlja za zdaj edino načrtno raziskano naselje iz tega časa v Sloveniji.

Drugi del monografije obravnava mesto Lakoša v okviru bronastodobnih kultur. Predstavljena je tipologija gradiva, časovna opredelitev najdb, narejene pa so tudi primerjalne analize s sorodnimi najdišči ter podana sintetična slika mlajše bronaste dobe med rekama Muro in Savo (Slovenija, jugozahodna Madžarska, Hrvaška in severna Bosna).Kazalo vsebineŠe ...

Georg Tiefengraber, Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala: Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu (Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš), 2002, Arheološki vestnik 54, 2003, 478-479

Drago Svoljšak: Bronasta doba na naših tleh; Delo, Znanost (18.11.2002)

Ključne besede
arheologija
arheološka izkopavanja
arheološke najdbe
bronasta doba
Dolnji Lakoš
grobišča
poselitev
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR