Arheološka najdišča Ptuja. Panorama
Archaeological sites of Ptuj. Panorama


Avtorji: Jana Horvat, Branko Mušič, Anja Ragolič, Andreja Dolenc Vičič
Leto: 2020


Na griču Panorama na Ptuju, kjer leži eden pomembnejših predelov antičnega mesta Poetovio, so geofizikalne raziskave razkrile urbanistično zasnovo s potekom ulic in pravokotnimi stavbnimi parcelami. V knjigi je združeno dozdajšnje vedenje o Panorami, hkrati gre za nadaljevanje sistematične predstavitve arheoloških najdišč Ptuja. Uvodna poglavja prinašajo zgodovino arheoloških raziskav, izhodišča analize in potek geofizikalnih raziskav z uporabljenimi metodami ter glavnimi rezultati. V osrednjih poglavjih smo povezali arheološke podatke različne kakovosti (naključne najdbe, zaščitna izkopavanja, stara in moderna arheološka raziskovanja, geofizikalne preglede) in jih umestili v prostor s pomočjo številnih načrtov. Celovito sliko dopolnjuje dodatek – Katalog kamnitih spomenikov z osnovnimi podatki, opisi, literaturo, komentarjem in fotografijami.

***

Kot 20. zvezek zbirke je izšla knjiga Arheološka najdišča Ptuja. Rabelčja vas / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas.Kazalo vsebine

 • Predgovor / Preface (Jana HORVAT)
 • Uvod / Introduction (Jana HORVAT, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Pregled arheoloških odkritij ter izhodišča interpretacije / Overview of research and the analytical approach (Jana HORVAT, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Geofizikalne raziskave / Geophysical investigations (Branko MUŠIČ)
 • Opis arheoloških ostankov (Jana HORVAT, Branko MUŠIČ, Andreja DOLENC VIČIČ)
  • Uvod
  • Jugozahodno pobočje – območje 1
  • Jugovzhodno pobočje – območje 2
  • Severovzhodno pobočje – območje 3
  • Severovzhodno vznožje – območje 4
  • Severno pobočje – območje 5
 • Panorama v antiki / Panorama in the Roman period (Jana HORVAT, Branko MUŠIČ, Andreja DOLENC VIČIČ)
 • Literatura / Bibliography
  • Arhivsko gradivo in dokumentacija / Archives and documentation
  • Viri prostorskih podatkov / Spatial data sources
  • Fotografije / Photographs
  • Kratice / Abbreviations
 • Katalog kamnitih spomenikov / Catalogue of stone monuments (Anja RAGOLIČ)
  • Votivni spomeniki / Votive monuments
  • Nagrobni spomeniki / Funerary monuments
  • Fragmenti/ Fragments
  • Nenapisno gradivo / Stone monuments without inscriptions
  • Literatura / Bibliography
 • Table / Plates
 • Avtorji / ContributorsRedna cena
33,00 €

Spletna cena
29,70 €


Ključne besede
arheološka najdišča
geofizikalne raziskave
kamniti spomeniki
naselbine
Panorama
Ptuj
rimska doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR