Skip to main content
Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community.


Avtorica: Sneža Tecco Hvala
Leto: 2012


Magdalenska gora pri Šmarju-Sapu na Dolenjskem predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč iz starejše železne dobe v jugovzhodnih Alpah. Najdbe in grobni sestavi iz tamkajšnjih gomilnih grobišč, ki jih hranijo muzeji v raznih državah (Narodni muzej Slovenije, Naturhistorisches Museum na Dunaju, Peabody Museum pri Harvardski univerzi v Cambridgeu v ZDA), ponujajo dober uvid v kulturne in družbene procese tistega časa. Skupaj s podatki o kontekstih so dragoceni vir za ugotavljanje družbene strukture in diferenciacije ter kulturne identitete.

V knjigi so podrobneje razčlenjeni zasnova in širjenje grobišč, sestav pokopov v gomilah, oprave pokojnikov in grobni pridatki, ki govorijo o spremembah noše in grobnih ritualov v petstoletnem obdobju, o prežitkih starejše lokalne tradicije, o stiki z drugimi skupnostmi, o vpetosti v blagovno-menjalne tokove med Apeninskim polotokom, Alpami in zahodno Panonijo.

V zaključnih poglavjih so orisani nastanek in dinamika razvoja te skupnosti, njen položaj in vloga v dolenjski poselitveni mreži in osvetljena vprašanja družbene organiziranosti, rodovne in vojaške hierarhije ter kultno-religiozne sfere.Kazalo vsebine

Predgovor / Preface

Pojasnila k rabi oznak / Marks and abbreviations

1 Viri in metodološki pristop / Sources and methodological approach

 • 1.1 Viri / Sources
  • 1.1.1 Najdbe / Finds
  • 1.1.2 Dokumentacija o izkopavanjih / Documentation of the excavations
  • 1.1.3 Analize kostnih ostankov / Analyses of bone remains
 • 1.2 Metodološki pristop / Methodological approach

2 Kulturno-kronološki okvir / Cultural and chronological outline

3 Pogrebni običaji / Funerary customs

 • 3.1 Lega in struktura grobišč / Cemetery layout and structure
 • 3.2 Način pokopa / Burial rite
  • 3.2.1 Žgani pokopi / Cremation burials
  • 3.2.2 Skeletni grobovi / Inhumation burials
  • 3.2.3 Skupni pokopi / Multiple burials
  • 3.2.4 Živalski ostanki v grobnem kultu / Animal remains in the funerary cult
 • 3.3 Grobni pridatki / Grave goods
  • 3.3.1 Grobovi brez pridatkov / Graves without grave goods
  • 3.3.2 Grobovi s keramiko brez drugih pridatkov / Graves with pottery as the only grave good
  • 3.3.3 Grobovi z orožjem in nakitom Graves with weapons and jewellery

4 Oprave / Outfit

 • 4.1. Orožje / Weapons
  • 4.1.1 Sekire Axes
  • 4.1.2 Sulice, kopja in puščice / Spears, javelins and arrows
  • 4.1.3 Bodala in meči / Daggers and swords
  • 4.1.4 Noži in britve Knives and razors
 • 4.2 Čelade / Helmets
 • 4.3 Konjska oprema, ostroge in dereze / Horse gear, spurs and crampons
  • 4.3.1 Konjske brzde in jermensko okrasje/ Bridle-bits and strap decoration
  • 4.3.2 Ostroge / Spurs
  • 4.3.3 Dereze / Crampons
 • 4.4 Pasne spone elt clasps
  • 4.4.1 Železne rombične in pravokotne spone Iron rhombic and rectangular clasps
  • 4.4.2 Bronaste pravokotne spone / Bronze rectangular clasps
  • 4.4.3. Kavljaste in predrte pasne spone / Hook and openwork belt clasps
 • 4.5 Žezla in ražnji / Maces and spits
  • 4.5.1 Žezla / Maces
  • 4.5.2 Ražnji ali oboloi / Spits or oboloi
 • 4.6. Igle / Pins
 • 4.7 Fibule / Fibulae
  • 4.7.1 Enozankaste fibule / Single-looped fibulae
  • 4.7.2 Dvozankaste fibule / Two-looped fibulae
  • 4.7.3 Čolničaste fibule / Boat fibulae
  • 4.7.4 Dvo- ali trortaste fibule / Two- or three-knobbed fibulae
  • 4.7.5 Fibule z oblogo / ibulae with a bow overlay
  • 4.7.6 Kačaste fibule / Serpentine fibulae
  • 4.7.7 Trakaste, dolgonožne in drobne ločne fibule / B and, long-footed and small bow fibulae
  • 4.7.8 Certoške fibule / Certosa fibulae
  • 4.7.9 Figuralne in samostrelne fibule / Figural and various crossbow fibulae
  • 4.7.10 Zaključek / Conclusion
 • 4.8 Ovratnice in ogrlice / Torques and necklaces
  • 4.8.1 Ovratnice / Torques
  • 4.8.2 Ogrlice / Necklaces
 • 4.9 Zapestnice, narokvice in nanožnice / Bracelets, armlets and anklets
  • 4.9.1 Železne zapestnice / Iron bracelets
  • 4.9.2 Bronaste zapestnice, narokvice in nanožnice / Bronze bracelets, armlets and anklets
  • 4.9.3 Svinčene narokvice / Lead armlets
  • 4.9.4 Zaključek / Conclusion
 • 4.10 Uhani in lasni obročki / Ear- and hair-rings
  • 4.10.1 Žičnati uhani ali lasni obročki / Wire ear- or hair-rings
  • 4.10.2 Trakasti uhani ali lasni obročki / Band ear- or hair-rings
  • 4.10.3 Valjasti uhani ali lasni obročki / Cylindrical ear- or hair-rings
 • 4.11 Sceptri, diadem in zlat nakit / Sceptres, diadems and gold jewellery
  • 4.11.1 Sceptri / Sceptres
  • 4.11.2 Diadem in zlat nakit / Diadems and gold jewellery
 • 4.12 Drugi pridatki / Other grave goods

5 Nastanek in razvoj magdalenskogorske skupnosti / Beginning and development of the Magdalenska gora community

 • Faza I / Phase I
 • Faza II / Phase II
 • Faza III / Phase III
 • Faza IV/ Phase IV
 • Faza V / Phase V
 • Faza VI / Phase VI

6 Družbeni in kulturni procesi v starejši železni dobi / Social and cultural processes in the Early Iron Age

 • Teritorialna organizacija / Territorial organisation
 • Družbena struktura in diferenciacija / Social structure and differentiation
 • Kultno-religiozna sfera / Cult and religious sphere

7 Literatura / Bibliography

8 Indeks grobov / Index of graves
Redna cena
57,00 €

Spletna cena
51,30 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
družbena struktura
grobišča
Magdalenska gora
pogrebni obredi
prazgodovinske arheološke ostaline
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR