Slovarji

Obdobje: od 1996


V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna znanstvena in strokovna področja, zgodovinski, narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika. Večina slovarjev je objavljena tudi v spletni zbirki Fran, terminološki pa tudi v spletni zbirki Terminologišče. Del portala Fran in širše zastavljenih slovarskih projektov inštituta je tudi novejša podzbirka Rastoči slovarji, ki v zaključenem formatu .pdf prinaša e-izdaje vsakoletnih pridobitev na področju splošne leksikografije, pravopisa in novejšega besedja.


Naslovi

Publikacija
Davčni terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2022
Glavna urednica: Mateja Jemec Tomazin

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
Slovar Pohlinovega jezika
Na osnovi njegovih jezikoslovnih del
Slovarji

Leto: 2020
Avtor: Marko Snoj

Redna cena
45,00 €
Spletna cena
40,50 €

Publikacija
Pravni terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2018
Glavni uredniki: Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Aleš Novak, Luka Tičar, Mateja Jemec Tomazin

Redna cena
69,00 €
Spletna cena
62,10 €

Publikacija
Farmacevtski terminološki slovar
Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Slovarji

Leto: 2019
Uredili: Marjeta Humar, Jelka Šmid - Korbar, Aleš Obreza

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Kostelski slovar
Slovarji

Leto: 2014
Avtor: Jože Gregorič

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2013
Uredili: Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš Tavzes

Redna cena
66,00 €
Spletna cena
59,40 €

Publikacija
Botanični terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2011
Uredila: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič

Redna cena
42,00 €
Spletna cena
37,80 €

Publikacija
Slovensko-nemški slovar (1894–1895)
Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž).
Slovarji

Leto: 2006
Avtor: Maks Pleteršnik

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
Gemološki terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2005
Uredili: Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek

Redna cena
21,80 €
Spletna cena
19,60 €

Publikacija
Planinski terminološki slovar
Slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja
Slovarji

Leto: 2002
Uredila: Marjeta Humar


Publikacija
Pravni terminološki slovar
Do 1991, gradivo
Slovarji

Leto: 1999
Uredili: Polona Gantar, Marjeta Humar, Maja Košmrlj-Levačič, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Silvo Torkar


Publikacija
Slovensko-latinski slovar
Po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710)
Slovarji

Leto: 1997
Uredil: Jože Stabej


Rastoči slovarji ( 2016– )
ISSN (tiskana izdaja): 2536-2968

Publikacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2021
Rastoči slovarji

Leto: 2022
Glavni uredniki: Aleksandra Bizjak Končar, Manca Černivec, Dejan Gabrovšek, Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric Žižić, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele


Publikacija
ePravopis 2021
Rastoči slovarji

Leto: 2022
Glavni uredniki: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Matej Meterc, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publikacija
ePravopis 2020
Rastoči slovarji

Leto: 2021
Glavni uredniki: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Matej Meterc, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publikacija
ePravopis 2019
Rastoči slovarji

Leto: 2020
Glavni uredniki: Helena Dobrovoljc, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publikacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019
Rastoči slovarji

Leto: 2020
Glavni uredniki: Manca Černivec, Dejan Gabrovšek, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele, Špela Petric Žižić


Publikacija
ePravopis 2018
Rastoči slovarji

Leto: 2019
Glavni uredniki: Helena Dobrovoljc, Boris Kern, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publikacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018
Rastoči slovarji

Leto: 2019
Glavni uredniki: Manca Černivec, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele


Publikacija
ePravopis 2017
Rastoči slovarji

Leto: 2018
Glavne urednice: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek


Publikacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017
Rastoči slovarji

Leto: 2018
Glavni uredniki: Manca Černivec, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele


Publikacija
ePravopis 2016
Rastoči slovarji

Leto: 2017
Glavne urednice: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek


Publikacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016
Rastoči slovarji

Leto: 2017
Glavni uredniki: Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele


Ključne besede
16. st.
18. st.
alpinizem
angleščina
avtomatika
besedotvorje
betonske konstrukcije
botanika
COVID-19
čebelarstvo
členek
davki
dialektologija
dialektološki slovarji
didaktika
elektronske knjige
etimologija
etimološki slovarji
farmacevtsko izrazje
farmacija
frazemi
frazeologija
frazeološki slovarji
gemologija
geografija
geografska terminologija
geologija
glagol
gledališče
jezikoslovje
jezikovne napake
knjižni jezik
Kostel
lastna imena
latinščina
leksikografija
minerali
narečja
narečni slovarji
neknjižno besedišče
nemščina
normativnost
novejše besedje
odzadnji slovarji
otroški slovarji
papir
papirna industrija
papirništvo
planinstvo
plezanje
Pohlin, Marko
poliglotski slovarji
pomenoslovje
pravo
pravopis
pravopisna pravila
pravopisni slovarji
Prekmurje
prekmurščina
priročniki
proizvodnja
raba začetnic
razlagalni slovarji
semantika
seznami
sintaksa
slovarji
slovaropisje
slovenska narečja
slovenščina
smučanje
stavek
tehnika
tehnologija
terminologija
terminološki slovarji
urbanistično planiranje
urbanizem
veterinarstvo
vezljivost
Zadrečka dolina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR