Skip to main content
Urbanistični terminološki slovar


Uredili: Marjeta Humar, Breda Mihelič, Matej Nikšič
Leto: 2015


Urbanistični terminološki slovar prikazuje pojmovni svet slovenskega urbanizma, ki je povezan z različnimi strokami. To odraža tudi slovar, saj ob ozko urbanističnem vsebuje tudi izrazje arhitekture, demografije, ekonomije, geografije, informatike, krajinske arhitekture, sociologije ipd. Področja rabe niso posebej označena, slovar pa vsebuje 2150 strokovnih izrazov in 1933 angleških ustreznikov. Upoštevani so tisti ustrezniki, ki se uporabljajo v mednarodni komunikaciji. Tisti, ki so bili prevedeni za slovar, pa so označeni z zvezdico (*). Izrazje je bilo izbrano iz strokovne literature. Slovar je namenjen urbanistom in strokovnjakom z urbanizmom povezanih strok, študentom, predavateljem na fakultetah, strokovnim delavcem na ministrstvih, upravnih enotah, v občinskih upravah in vsem, ki jih zanima to področje. Novembra 2017 so slovarju, ki je od leta 2016 dostopen tudi prek spleta, podelili priznanje Maksa Fabianija.

Slovar v glavnem upošteva sodobno izrazje. Del izrazja pa je iz zakonodaje, ki ne velja več, a se še razmeroma pogosto uporablja. Seznama upoštevanih del in kratic sta dodana na koncu.

Slovar je dvodelen. V prvem delu so slovarski sestavki, v drugem je iz ustreznikov oblikovan angleško-slovenski slovar. Slovarski sestavki so polni (lahko več pomenov), kazalke (lahko več pomenov) in sestavljeni (vedno vsaj dva pomena). Vsak strokovni izraz je iztočnica samostojnega slovarskega sestavka. Iztočnice so eno-, dvo- ali večbesedne in praviloma v ednini. Vse iztočnice so samostalniki ali besedne zveze s samostalniško jedrno besedo.

Iztočnice so prikazane kot prvine jezika in poimenovalnega sistema stroke. Onaglaševanje in zapis se ravnata po Slovenskem pravopisu. Splošnih izgovornih posebnosti slovar ne navaja.

Slovarski sestavki so razvrščeni po abecedi iztočnic. Če ima iztočnica dva ali več pomenov, so ti označeni z arabskimi številkami.

Najpogosteje uporabljan, strokovno in jezikovno ustrezen izraz je iztočnica polnega slovarskega sestavka, ki vsebuje jezikovne podatke, definicijo pomena, lahko kratice, pojasnila, eno ali več sopomenk (S), informativni del PRIM., v katerem so navedena pomensko sorodna ali podobna poimenovanja, temu sledi angleški ustreznik, v razdelku GL. tudi pa izrazi, ki vsebujejo iztočnico (besedne zveze, zloženke, sestavljenke). Manj uporabljani ali strokovno manj ustrezni izrazi so kazalke na ustreznejši strokovni izraz. Slovar daje, če je glede na rabo mogoče, prednost neprevzetemu izrazju.Redna cena
34,00 €

Spletna cena
30,60 €


Ključne besede
slovarji
terminologija
terminološki slovarji
urbanistično planiranje
urbanizem
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR