Skip to main content
Geološki terminološki slovar


Uredil: Jernej Pavšič
Leto: 2006


Prvi slovar slovenske geološke terminologije je nastajal pet desetletij in je delo več generacij strokovnjakov s področja geologije. V njem so zajeti geološki strokovni izrazi, ki so bili izpisani iz slovenske strokovne literature, slovar pa skuša zajeti tudi novejše strokovno izrazje, ki izvira predvsem iz angleške literature. Slovar obsega 10.811 enobesednih ali večbesednih geoloških izrazov in v večji ali manjši meri zajema vsa glavna področja geološke vede: mineralogijo, kristalografijo, petrologijo, sedimentologijo, paleontologijo, paleoekologijo, stratigrafijo, geologijo kvartarja, fizikalno geologijo, geofiziko, seizmologijo, inženirsko geologijo, hidrogeologijo, geokemijo, nahajališča mineralnih surovin in regionalno geologijo.

Geološki terminološki slovar je pripomoček tako za strokovnjake kot tudi za študente geologije, geografije, gradbeništva, vodarstva, gozdarstva, agronomije, geodezije, arheologije in druge, ki se pri študiju ali delu srečujejo z geološko problematiko.

PREGLED PISCEV SLOVARSKIH ČLANKOV IN SVETOVALCEV PO PODROČJIH

Avtorji slovarskih člankov:

Geofizika – Danilo Ravnik

Geologija kvartarja – Vida Pohar

Hidrogeologija – Dušan Kuščer

Inženirska geologija – Dušan Kuščer

Kristalografija – Jože Duhovnik, Dragica Strmole

Mineralogija – Jože Duhovnik, Dragica Strmole, Polona Kralj

Nahajališča mineralnih surovin – Jože Duhovnik

Paleoekologija – Jernej Pavšič

Paleontologija nevretenčarjev – Jernej Pavšič, Rajko Pavlovec

Paleontologija vretenčarjev – Vida Pohar

Petrologija – Jože Duhovnik, Polona Kralj, Dragica Strmole

Regionalna geologija – Mario Pleničar, Rajko Pavlovec

Sedimentologija – Polona Kralj

Seizmologija – Danilo Ravnik

Splošna geologija – Mario Pleničar, Rajko Pavlovec, Jernej Pavšič

Stratigrafija – Mario Pleničar, Rajko Pavlovec, Jernej Pavšič

Svetovalci:

Geokemija – Simon Pirc, Jože Pezdič

Geologija kvartarja – Aleksander Horvat, Tomaž Verbič

Kristalografija – Meta Dobnikar

Mineralogija – Meta Dobnikar, Nina Zupančič

Nahajališča mineralnih surovin – Simon Pirc, Matija Drovenik

Paleontologija človeka – Marija Štefančič

Petrologija – Nina Zupančič

Regionalna geologija – Stanko Buser, Marijan Poljak, Tomaž Verbič

Sedimentologija – Drago Skaberne, Aleksander Horvat

Seizmologija – Renato Vidrih

Stratigrafija – Stanko BuseKazalo vsebine

Uvod

Viri

Pregled piscev gesel po področjih

Pojasnila k zgradbi slovarja

Označevalniki

Slovar

Seznam mineralov

Preglednica geoloških dob
Redna cena
34,00 €

Spletna cena
30,60 €


Ključne besede
geologija
minerali
seznami
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR