Naslov:
Papirniški terminološki slovar
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Papirniški terminološki slovar je razlagalni, normativni in večjezični (slovensko-angleško-francosko-nemški) slovar slovenskega papirniškega izrazja. Vsebuje 4441 slovenskih strokovnih izrazov, predstavljenih v slovarskih člankih, in 4113 angleških, 3662 francoskih in 3959 nemških ustreznikov zanje. Slovar ima dva dela: v prvem so razloženi slovenski strokovni izrazi, dodani so jim tujejezični ustrezniki, drugi del pa vsebuje angleško-slovenski, francosko-slovenski in nemško-slovenski slovar.

Izrazje v slovarju je strokovno in jezikovno ovrednoteno. Slovar vsebuje tudi izrazje drugih strok, kolikor se to uporablja v papirništvu: strojniško, kemijsko, trgovsko ipd., in marsikateri nov izraz, ki bo verjetno vplival na bolj natančno strokovno izražanje, vendar kljub novostim močno upošteva tradicijo, saj zmeraj navaja tudi uveljavljeni izraz. Slovar je nastal na podlagi gradiva papirničarja Staneta Bonača.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-20-X

Specifikacija

trda vezava • 20 × 28 cm • 353 strani