Slovarji.

Publishing House: Založba ZRC
Period: from 1996


titles

Publication
Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
A–D
Slovarji

Year: 2021
Editors in chief: Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak

Regular price
42.00 €
Online price
37.80 €

Publication
Slovar Pohlinovega jezika
Na osnovi njegovih jezikoslovnih del
Slovarji

Year: 2020
Author: Marko Snoj

Regular price
45.00 €
Online price
40.50 €

Publication
Pravni terminološki slovar
Slovarji

Year: 2018
Editors-in-chef: Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Aleš Novak, Luka Tičar, Mateja Jemec Tomazin

Regular price
69.00 €
Online price
62.10 €

Publication
Slovenski etimološki slovar
Tretja izdaja
Slovarji

Year: 2016
Author: Marko Snoj

Regular price
39.00 €
Online price
35.10 €

Publication
Urbanistični terminološki slovar
Slovarji

Year: 2015
Edited by: Marjeta Humar, Breda Mihelič, Matej Nikšič

Regular price
34.00 €
Online price
30.60 €

Publication
Farmacevtski terminološki slovar
Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Slovarji

Year: 2019
Edited by: Marjeta Humar, Jelka Šmid - Korbar, Aleš Obreza

Regular price
39.00 €
Online price
35.10 €

Publication
Kostelski slovar
Slovarji

Year: 2014
Author: Jože Gregorič

Regular price
39.00 €
Online price
35.10 €

Publication
Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Year: 2013
Edited by: Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš Tavzes

Regular price
66.00 €
Online price
59.40 €

Publication
Botanični terminološki slovar
Slovarji

Year: 2011
Edited by: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič

Regular price
42.00 €
Online price
37.80 €

Publication
Slovensko-nemški slovar (1894–1895)
Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž).
Slovarji

Year: 2006
Author: Maks Pleteršnik

Regular price
29.00 €
Online price
26.10 €

Publication
Gemološki terminološki slovar
Slovarji

Year: 2005
Edited by: Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek

Regular price
21.80 €
Online price
19.60 €

Publication
Planinski terminološki slovar
Slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja
Slovarji

Year: 2002
Edited by: Marjeta Humar


Publication
Pravni terminološki slovar
Do 1991, gradivo
Slovarji

Year: 1999
Edited by: Polona Gantar, Marjeta Humar, Maja Košmrlj-Levačič, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Silvo Torkar


Publication
Slovensko-latinski slovar
Po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710)
Slovarji

Year: 1997
Edited by: Jože Stabej


Rastoči slovarji ( 2016– )
ISSN (printed edition): 2536-2968
ISSN (electronic edition):
Rastoči slovarji
Publication
ePravopis 2020
Rastoči slovarji

Year: 2021
Editors-in-chef: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Matej Meterc, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publication
ePravopis 2019
Rastoči slovarji

Year: 2020
Editors-in-chef: Helena Dobrovoljc, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publication
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019
Rastoči slovarji

Year: 2020
Editors-in-chef: Manca Černivec, Dejan Gabrovšek, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele, Špela Petric Žižić


Publication
ePravopis 2018
Rastoči slovarji

Year: 2019
Editors-in-chef: Helena Dobrovoljc, Boris Kern, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss


Publication
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018
Rastoči slovarji

Year: 2019
Editors-in-chef: Manca Černivec, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele


Publication
ePravopis 2017
Rastoči slovarji

Year: 2018
Editors-in-chief: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek


Publication
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017
Rastoči slovarji

Year: 2018
Editors-in-chef: Manca Černivec, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Duša Race, Marko Snoj, Andreja Žele


Publication
ePravopis 2016
Rastoči slovarji

Year: 2017
Editors-in-chief: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek


Publication
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016
Rastoči slovarji

Year: 2017
Editors-in-chef: Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Simona Klemenčič, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Matic Pavlič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele


Keywords
colloquial vocabulary
dictionaries
Slovene language
16th century
standard language
botany
terminological dictionaries
terminology
beekeeping
English language
German language
multilingual dictionaries
pharmaceutical terminology
pharmacy
gemology
geographical terminology
geography
geology
indexes
minerals
theatre
lexicography
linguistics
reverse indexes
paper
paper industry
production
technology
alpinism
climbing
mountaineering
law
dialectical dictionaries
dialectology
dialects
Zadrečka dolina
phrasems
phraseological dictionaries
phraseology
Prekmurje
Prekmurje language
skiing
technics
Latin language
sentence
syntax
valency
verb
etymological dictionaries
etymology
veterinary
dialectal dictionaries
Kostel
Slovenian dialects
urban planning
urbanism
particle
automatics


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR