Slovensko-nemški slovar (1894–1895). Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž).

Author: Maks Pleteršnik
Year: 2006Table of content

Prvi del

Pripomnje

Znamenja

Kratice

Slovar A–O

Drugi del

Slovar P–Ž

Dodatki in popravki

K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja (Metka Furlan)

Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju (s karto v prilogi)

(Metka Furlan in Silvo Torkar)
Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
dictionaries
German language
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR