Skip to main content
Čebelarski terminološki slovar


Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2008Table of content

Uvodna beseda

Slovarju na pot

Potek del pri Čebelarskem terminološkem slovarju

Zgradba slovarskih člankov

Krajšave in označevalniki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Nemško-slovenski ustrezniki

Latinsko-slovenski ustrezniki

Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki

Viri in literatura

Iz recenzijMore ...

Bogastvo čebelarskega terminološkega slovarja; Radio Slovenija 29.5.2021, Jutranji program 7:31Regular price
34.00 €

Online price
30.60 €


Keywords
beekeeping
dictionaries
English language
German language
multilingual dictionaries
Slovene language
terminological dictionaries
terminology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR