Skip to main content
Botanični terminološki slovar. 2., dopolnjena in pregledana izdaja.


Uredila: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič
Leto: 2023


V 2., dopolnjeni in pregledani izdaji Botaničnega terminološkega slovarja so prikazani in definirani termini, ki se nanašajo na botaniko v širšem tematskem obsegu, saj so razen rastlin upoštevane tudi alge, glive in lišaji. V njem bo uporabnik našel termine s številnih strokovnih področij, kot so npr. anatomija, fiziologija, organografija rastlin, ekologija, genetika, fitocenologija, taksonomija, biogeografija. Avtorji slovarja so slovarske sestavke iz prve izdaje (2011) pregledali in jih po presoji bodisi ohranili, ustrezno predelali ali v celoti izločili; hkrati so na novo dodali 836 terminov, predvsem s področij fiziologije in algologije. Tako slovar zdaj vsebuje 6869 slovarskih sestavkov, med katerimi je 1362 kazalčnih sestavkov, ter prinaša tudi 5808 angleških, 5772 nemških in 1636 latinskih ustreznikov. Zgradba in zasnova slovarja v tej izdaji nista bistveno spremenjeni. Slovar je namenjen zlasti strokovnjakom in študentom bioloških in biotehnoloških ved, pa tudi prevajalcem in drugim uporabnikom, ki potrebujejo strokovno verodostojne informacije s tega področja.Ključne besede
botanika
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR