Skip to main content
ePravopis 2017


Glavne urednice: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek
Leto: 2018


Slovarski del ePravopisa prinaša besedje, ki ga v slovar vključujejo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce.

Obstoječi slovarski zbirki je bilo v letu 2017 dodanih približno 650 novih slovarskih sestavkov.

V izdajo ePravopisa 2017 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih problemskih sklopov: (1) izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v stalnih besednih zvezah (tip Higsov bozon ali jožefova brada); (2) lastna imena v frazemih (poslednji Mohikanec/mohikanec, iti kot Elija/elija); (3) imena plemen in njihovih pripadnikov ter pripadnic s pripadajočimi izpeljankami (Goti, Got, Gotinja, gotski); (4) poimenovanja nagrad (emmy, oskar, bob leta; Prešernova nagrada); (5) tuji in domači priimki, ki nastopajo kot podstava izlastnoimenskih pridevnikov v SBZ (Alzheimer, Ohm, Rubik, Salpeter); (6) izpeljanke iz lastnih imen (brajica, petrijevka).

Vzpostavljeni so bili novi sklopi, ki se bodo v naslednjih letih še dopolnjevali, npr. posebna pisna znamenja, npr. ločila (opuščaj, narekovaj). Dopolnjeni so tudi že obstoječi problemski sklopi: (1) imena držav, njihovih pripadnikov in pridevnikov na -ski (od Dominikanska republika do Južni Sudan); (2) poobčnoimenjeni samostalniki (gvinejka, japonke, korejec); med njimi kot posebna podskupina merske enote (om, njuton/newton, farad, amper); (3) lastna imena (moška ali ženska), ki nastopajo kot homonimi ob sprejetih občnoimenskih poimenovanjih (Viktor, Oskar, Tony, Bert); (4) svojilni pridevniki kot izpeljanke različnih vrst na novo vključenih imen (Tonyjev, Emmyjin).Ključne besede
elektronske knjige
jezikovne napake
pravopis
priročniki
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR