Pravopisne kategorije ePravopisa 2017.

Uredili: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2018


Pravopisne kategorije ePravopisa predstavlja problemske sklope, v katerih so tematsko zaokrožena slovarska gesla v t. i. ePravopisu, ki nastajajo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Vsak opis problemskega sklopa ali pravopisne kategorije predstavlja vez med starim in novim pravopisnim predpisom, torej podatke o morebitnih spremembah, navezavo na pravopisno pravilo, opis geslovnika in podobno.

V izdaji Pravopisnih kategorij ePravopisa 2017 so na novo vzpostavljeni naslednji problemski sklopi:
(1) izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v stalnih besednih zvezah in (2) samostalniške izpeljanke iz lastnih imen; (2) lastna imena v frazemih; (3) imena plemen in njihovih pripadnikov ter pripadnic s pripadajočimi izpeljankami; (4) poimenovanja nagrad, odlikovanj ipd.; (5) tuji in domači priimki ter imena, ki nastopajo kot podstava izlastnoimenskih pridevnikov v SBZ.
Vzpostavljeni so bili novi sklopi, ki se bodo v naslednjih letih še dopolnjevali, npr. posebna pisna znamenja (v letu 2017 ločila).
Dopolnjeni so tudi že obstoječi problemski sklopi: (1) imena držav, njihovih pripadnikov in pridevnikov na -ski; (2) poobčnoimenjeni samostalniki; (3) lastna imena (moška ali ženska), ki nastopajo kot homonimi ob sprejetih občnoimenskih poimenovanjih; (4) svojilni pridevniki kot izpeljanke različnih vrst na novo vključenih imen.Ključne besede
elektronske knjige
lastna imena
normativnost
pravopis
pravopisna pravila
pravopisni slovarji
priročniki
raba začetnic
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR