Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (A–Ž). Po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika

Uredila: Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Leto: 1998


Besedišče slovenskega jezika je svojevrsten dokument oblikovanja in obstajanja današnje slovenščine. V njem je 178.457 gesel (iztočnic) iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gesla so opremljena z besednovrstnimi, oblikovnospreminjevalnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare ali nove besede, tako knjižne kot narečne, ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Besedišče je pomemben člen v sodobnem slovenskem slovaropisju, naslanja se na Slovar slovenskega knjižnega jezika in Odzadnji slovar slovenskega jezika ter dopolnjuje v njih zajeto besedje. Namenjeno je raziskovalcem slovenskega jezika, primerjalnim jezikoslovcem, slovenskim pesnikom, pisateljem in prevajalcem, strokovnjakom pri tvorjenju in preverjanju strokovnih izrazov in sestavljalcem slovarjev; namenjeno je vsem, ki jih zanimajo vrednote slovenskega jezikovnega izročila in današnjosti. Prednost spletne inačice (2001) je hitro in zmogljivo iskanje.Cena
razprodano


Ključne besede
neknjižno besedišče
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR