Pravopisne kategorije ePravopisa 2019

Uredili: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
Leto: 2020


V Pravopisne kategorije ePravopisa 2019 je dodanih osem novih problemskih sklopov, in sicer: »Kratice«; »Prebivalska imena (iz imen plemen, ljudstev, narodov)«; »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami jezikovnih, verskih, rasnih skupin)«; »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami nazorov, gibanj, političnih skupin)«; »Pripadniki in pripadnice jezikovnih, verskih, rasnih skupin«; »Pripadniki in pripadnice nazorov, gibanj, političnih skupin«; »Smeri, nazori, gibanja«; »Svojilni pridevniki (iz stvarnih imen)«. Monografija prinaša tudi spremenjen pogled na pridevnike, ki so uslovarjeni kot lastnostni in se pomensko v stalnih besednih zvezah izkazujejo kot vrstni.

Pravopisne kategorije ePravopisa 2019 so opisi vsebinsko zaključenih problemskih sklopov, imenovanih pravopisne kategorije, ki uporabnikom omogočajo vpogled v proces prenove pravopisnih pravil in pravopisnega slovarja. Medtem ko v slovarju (ePravopis) najdemo slovarske sestavke s konkretnimi podatki o zapisu, izgovoru, besedilni rabi ter oblikoslovnem vedenju in besedotvornih možnostih besede, pa je uporabnik s podatkom o pravopisni kategoriji obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir slovenskega pravopisa se izbrana iztočnica uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje na višji, načelni ravni, torej v pravopisnih pravilih. Pravopisne kategorije ePravopisa vključujejo tudi podatek o odklonih od obstoječega kodifikacijskega priročnika, tj. Slovenskega pravopisa 2001. Normativno veljavnost ubeseditve v pravopisnih pravilih na rednih srečanjih potrjuje Pravopisna komisija, ki deluje pri SAZU in ZRC SAZU, slovarski sestavki pa do potrditve v tem delovnem telesu nosijo oznako »predlog«.Ključne besede
elektronske knjige
lastna imena
normativnost
pravopis
pravopisna pravila
pravopisni slovarji
priročniki
raba začetnic
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR