Skip to main content
ePravopis 2019


Glavni uredniki: Helena Dobrovoljc, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss
Leto: 2020


Slovarski del ePravopisa 2019 prinaša besedje, ki se v slovar vključuje vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novih pravopisnih pravil, ki od decembra 2019 prinaša dve javno objavljeni poglavji (Pisna znamenja in Krajšave na portalu Pravopis 8.0), spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja spremljajoča monografija Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce.

V izdajo ePravopisa 2019 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih problemskih sklopov: (1) »Kratice« (IRA, UDBA); (2) »Prebivalska imena (iz imen plemen, ljudstev, narodov)« (Afar, Tuareg, Pariz), (3) »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami jezikovnih, verskih, rasnih skupin)« (jezikovni – kreolski, ikavski; verski – budističen, mormonski; rasni – belski, črnski); (4) »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami nazorov, gibanj, političnih skupin)« (kantovski, derridajevski, hitlerjanski, stalinističen); (5) »Pripadniki in pripadnice jezikovnih, verskih, rasnih skupin« (ijekavka, ijekavec; amiš, amišinja; hindust, hinduistka; črnec, črnka); (6) »Pripadniki in pripadnice nazorov, gibanj, političnih skupin« (brexitovec, brexitovka; SMC-jevec, SMC-jevka); (7) »Smeri, nazori, gibanja« (impresionizem, nadrealizem); »Svojilni pridevniki (iz stvarnih imen)« (Alpinin, Pradin). Dopolnjeni pa so bili večinoma vsi do sedaj že uvedeni problemski sklopi (Al Kaida, irovec, Šajerska, klingonski, Edithin, Georgeev/Georgeov, Judyjin …).Ključne besede
elektronske knjige
jezikovne napake
pravopis
priročniki
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR