Skip to main content
Pravopisne kategorije ePravopisa 2020


Uredile: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
Leto: 2021


Pravopisne kategorije ePravopisa 2020 so opisi vsebinsko zaključenih problemskih sklopov, ki uporabnikom omogočajo vpogled v proces prenove pravopisnih pravil in pravopisnega slovarja. Medtem ko v slovarju (ePravopis) najdemo slovarske sestavke s konkretnimi podatki o zapisu, izgovoru, besedilni rabi ter oblikoslovnem vedenju in besedotvornih možnostih besede, pa je uporabnik s podatkom o pravopisni kategoriji obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir slovenskega pravopisa oziroma pravil se izbrana iztočnica uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje v pravopisnih pravilih. V Pravopisne kategorije ePravopisa 2020 je dodanih sedemnajst novih problemskih sklopov, in sicer: Domišljijska in mitološka zemljepisna imena, Glasbene zvrsti, Imena krajev, Imena objektov in stavb, Imena vladarskih in plemiških rodbin, Imena voda, Imena vzpetin in gorovij, Imena zgodovinskih osebnosti, Izkratične besede, Nadomestna imena in poimenovanja za skupine prebivalcev, Nagrajenci in nagrajenke, Poimenovanja bolezni, iger, jedi, Poimenovanja prireditev, Poimenovanja zgodovinskih dogodkov, Prevzeta občna poimenovanja, Pripadniki in pripadnice in Tvorjenke iz kratic.Ključne besede
elektronske knjige
lastna imena
normativnost
pravopis
pravopisna pravila
pravopisni slovarji
priročniki
raba začetnic
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR