Skip to main content
Migracije


Obdobje: od 2001


Zbirka Migracije je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami; ima podzbirko Migrantke.


Naslovi

Publikacija
Doba velikih migracij na Slovenskem
Migracije 30

Leto: 2020
Avtorji: Mirjam Milharčič Hladnik, Aleksej Kalc, Janja Žitnik Serafin

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Biti Slovenec v Argentini
Kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev
Migracije 29

Leto: 2019
Avtorica: Nadia Molek

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Labour Mobility in the EU
Migracije 28

Leto: 2018
Uredila: Mojca Vah Jevšnik, Kristina Toplak

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Blue Horizons
Anthropological Reflections on Maritime Lifestyle Migrations in the Mediterranean
Migracije 26

Leto: 2017
Avtorica: Nataša Rogelja

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Daleč doma
Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo
Migracije 25

Leto: 2016
Avtorica: Martina Bofulin

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Migracije in kriminaliteta
Pogled čez meje stereotipov in predsodkov
Migracije 24

Leto: 2014
Avtor: Aleš Bučar Ručman

Redna cena
22,00 €
Spletna cena
19,80 €

Publikacija
Klepetavi predmeti
Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih
Migracije 21

Leto: 2011
Uredil: Jernej Mlekuž

Redna cena
16,00 €
Spletna cena
14,40 €

Publikacija
Spol in migracija
Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20

Leto: 2009
Avtorica: Sanja Cukut Krilić


Publikacija
Go Girls!
When Slovenian women left home
Migracije 19

Leto: 2009
Uredila: Marina Lukšič Hacin, Jernej Mlekuž


Publikacija
Krila migracij [drugi natis]
Po meri življenjskih zgodb
Migracije 17

Leto: 2010
Uredila: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž


Publikacija
»Buenas artes«
Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu
Migracije 16

Leto: 2008
Avtorica: Kristina Toplak


Publikacija
Večkulturna Slovenija
Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru
Migracije 15

Leto: 2008
Avtorica: Janja Žitnik Serafin


Publikacija
Spet doma?
Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo
Migracije 11

Leto: 2006
Uredila: Marina Lukšič Hacin


Publikacija
Živeti med kulturami
Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Migracije 9

Leto: 2005
Avtorica: Maša Mikola


Publikacija
Ljudje odprtih src
Slovenski misijonarji o sebi
Migracije 7

Leto: 2005
Avtor: Zvone Žigon


Publikacija
Esuli ali optanti?
Zgodovinski primer v luči sodobne teorije
Migracije 6

Leto: 2005
Avtor: Jure Gombač


Publikacija
Izzivi drugačnosti
Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku
Migracije 3

Leto: 2003
Avtor: Zvone Žigon


Publikacija
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Leto: 2001
Avtor: Zvone Žigon


Migrantke ( 2009– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3449

Publikacija
Spol in migracija
Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20

Leto: 2009
Avtorica: Sanja Cukut Krilić


Publikacija
Go Girls!
When Slovenian women left home
Migracije 19

Leto: 2009
Uredila: Marina Lukšič Hacin, Jernej Mlekuž


Publikacija
Krila migracij [drugi natis]
Po meri življenjskih zgodb
Migracije 17

Leto: 2010
Uredila: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž


Ključne besede
20. st.
Adamič, Louis
Afrika
aleksandrinke
ameriški Slovenci
Argentina
Avstralija
Avstrija
begunci
begunska taborišča
Betlehem (Pensilvanija)
bibliografije
biografije
Bližnji vzhod
Bolivija
človekove pravice
delovna migracija
demogeografija
demografija
demografski razvoj
dojilje
družbena integracija
družbene razmere
družbeni položaj
družbeni vidik
Egejsko morje
Egipt
ekonomske migracije
emigracija
etnični odnosi
etničnost
etnografske raziskave
etnologija
evangelizacija
Evropa
Evropska unija
Francija
gradiščanski Hrvati
Gradiščanski Hrvati
Grčija
identiteta
imigracija
imigranti
imigrantke
Indija
integracija
intervjuji
izseljenci
izseljenska književnost
izseljevanje
Kanada
katoličani
katoliška cerkev
Kitajci
Kitajska
kitajski izseljenci
Koroška (Avstrija)
Kosovo
kriminaliteta
krščanstvo
kultura
kulturna antropologija
kulturna dediščina
kulturna identiteta
kulturna zgodovina
kulturno življenje
likovno ustvarjanje
literarne študije
literarni motivi
Lorena
materialna kultura
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
mednarodne migracije
migracije
migranti
migrantke
misijonarji
misijonarstvo
misijoni
način življenja
narodna identiteta
nataliteta
Nemci
otroci
pastoralno delo
politična dejavnost
politična emigracija
pomorstvo
popotništvo
posvetovanja
potomci
potovanje okoli sveta
povratne migracije
prebivalstvo
prekmurski izseljenci
priseljenci
priseljenke
priseljevanje
protestanti
razvojni projekti
repatriacija
rodnostno vedenje
Slovenci
Slovenija
slovenska emigrantska književnost
slovenska Istra
slovenska izseljenska književnost
slovenska književnost
slovenska umetnost
slovenske izseljenke
slovenski izseljenci
slovenski misijonarji
Slovensko Primorje
socialna geografija
sociologija
spomini
Srednja Evropa
Turčija
umetniška ustvarjalnost
varuške
večkulturnost
versko življenje
vojni begunci
vzgoja
vzgojiteljice
Zahodna Evropa
zborniki
ZDA
Združene države Amerike
zgodovina
zgodovinski pregledi
ženske
življenje na ladji
življenjske zgodbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR