Skip to main content
»Buenas artes«. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu.


Avtorica: Kristina Toplak
Leto: 2008


Monografska publikacija »Buenas Artes«. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu je sistematična, interdisciplinarna obdelava likovne ustvarjalnosti, umetnostnih svetov in umetnostne produkcije Slovencev v glavnem mestu Argentine. Besedilo monografije temelji na treh obsežnih terenskih raziskavah, ki so bile v obsegu šestih mesecev izvedene v Avstraliji in Argentini, predvsem med Slovenci, ki so se tam naselili po drugi svetovni vojni.

Besedilo obsega uvodni, metodološko-teoretski del, kjer so predstavljeni potek raziskave ter temeljni koncepti in teorije migracij, umetnostnih svetov in umetnostne ustvarjalnosti; temu sledi analiza migracijske situacije s poudarkom na družbi in kulturi države priselitve, tj. Argentine, in mesto Slovencev v njej. Tretji del je analiza konkretnega primera, torej slovenskih naseljencev v Buenos Airesu, s poudarkom na likovnih ustvarjalcih. Osrednji del tako predstavljajo življenjske zgodbe petih likovnih ustvarjalcev, ki skozi pripovedi o življenju in delu razgaljajo specifičnosti likovnega delovanja in ustvarjanja v večkulturnem okolju Argentine.

Iz analize izkušenj posameznikov izvirajo tudi odgovori na osrednja vprašanja, ki si jih postavlja avtorica: kaj vpliva na ustvarjalnost, kako posamezniki konstruirajo umetnostne svetove in kako se v njih umeščajo.

V metodološkem pogledu monografija kritično presoja koncepta umetnostnih svetov in ustvarjalnosti ter vključuje pregledna poglavja, ki s historične perspektive predstavljajo medvojne naseljence v Argentini in njihovo umetniško delovanje. Gre za prvo sistematično, interdisciplinarno obdelavo (likovne) ustvarjalnosti, umetnostnih svetov in umetnostne produkcije Slovencev v emigraciji, predvsem pa gre za prvo, celovitejšo analizo in znanstveno podprto vrednotenje likovne ustvarjalnosti, ki je nastajala med Slovenci v Argentini. Monografija med drugim prinaša vedenje o nekaterih doslej neznanih, a v argentinskem in avstralskem (tudi globalnem) kulturnem prostoru uveljavljenih avtorjih, izpostavlja večplastnost medkulturnega stika v migracijskih razmerah skozi optiko umetniške dejavnosti in relativizira podobo zaprte, neintegrirane, identifikacijsko statične slovenske skupnosti. Zato je monografija namenjena strokovni kot tudi širši publiki.Kazalo vsebine

Seznam slikovnih prilog

Predgovor

UVOD

Redosled knjige

Potek raziskave na paleti metodoloških zagat in rešitev

MIGRACIJE, USTVARJALNOST in UMETNOSTNI SVETOVI. TEMELJNI POJMI IN OPREDELITVE

Logika migracij

Disciplinarnost interdisciplinarnega predmeta: migracije kot kulturna izkušnja

Teoretski pristopi k ustvarjalnosti

Ustvarjalnost v primežu postmoderne fluidnosti

Od ustvarjalnosti k umetnostni ustvarjalnosti in migracijam

Umetnostni svetovi

ZGODOVINA POLITIČNEGA, DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA DOGAJANJA V ARGENTINI

Uvod

Argentina skozi zgodovino

Kulturna produkcija v Buenos Airesu v luči priseljevanja, imigracijske politike in evropskih vplivov

Pod vplivom Evrope

Samostojni razvoj in domača realnost

Iz procesa »obrnjenih vlog« v novo upanje

(LIKOVNI)UMETNOSTNI SVET BUENOS AIRESA

LIKOVNI USTVARJALCI MED SLOVENCI V ARGENTINI: MED INSTITUCIONALNIM DELOVANJEM IN SAMOSTOJNOSTJO

Zamišljanje skupnosti in posameznik ali čemu kritični glasovi

Historično, kulturno in socialno ozadje naseljevanja in organiziranja Slovencev

Odnos povojnih naseljencev do Argentine ali kam so šli vsi Slovenci?

Slovenska kulturna akcija in kulturna produkcija Slovencev v Buenos Airesu

SKA v politiki oziroma politika v SKA

K »transnacionalnemu povezovanju«

Korakanje na mestu

Likovna dejavnost v okviru SKA: institucionalizirana ustvarjalnost?

Ustvarjalnost Slovencev v Avstraliji: primerjava med migracijskimi primeri

USTVARJALNI SVET POSAMEZNIKOV

Uvod

»Umetniška šola SKA je bila smisel mojega življenja.«

Ivan, slikar, rezbar, kipar

Marjan, kipar, slikar

»Dinamična sem vedno bila, nemirna, iščem novo, raziskujem ...«

Andrejka, slikarka

»Ustvarjanje se začne kot potreba in potem rata kot način življenja.«

Adriana, slikarka

»Igrača z besedo govori o otroštvu, o tem, kaj boš postal, kaj si v sebi, o tvoji esenci.«

Fabián, vizualni ustvarjalec

SLIKOVNE PRILOGE

PREPLET MIGRACIJ IN UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI V LUČI OBRAVNAVANIH PRIMEROV; TEORIJA ŠESTIH P

MED LOKALNIMI (ETNIČNIMI), NACIONALNIMI IN GLOBALNIMI UMETNOSTNIMI SVETOVI

“BUENAS ARTES". CREATIVITY OF SLOVENIANS AND THEIR DESCENDANTS IN BUENOS AIRES (SUMMARY)

“BUENAS ARTES". LAS ARTES VISUALES ENTRE LOS ESLOVENOS Y SUS DESCENDIENTES EN BUENOS AIRES (RESUMEN)

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALO


Ključne besede
Argentina
kulturna identiteta
migracije
narodna identiteta
potomci
slovenska umetnost
slovenski izseljenci
umetniška ustvarjalnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR