Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations

Uredil: Marjan Drnovšek
Leto: 2007


Znanstvena monografija odraža pestrost teoretičnih in metodoloških pristopov kot časovno in prostorsko širino obravnav. Avtorji obravnavajo odnos države in cerkve do izseljenstva (M. Drnovšek) slovensko izseljevanje intelektualcev v slovanski svet kot atipični pojav (I. Gantar Godina), emigrantsko literaturo in njeno mesto v slovenskem slovstvu in odnos domovine do nje (J. Žitnik), likovno umetnost kot vir za raziskovanje migracijske izkušnje z vidika ohranjanja in spreminjanja identitete (K. Toplak), žensko izseljevanje in njihove vloge pri ohranjanju etnične identitete v priseljenskem okolju (M. Milharčič Hladnik), vprašanja multikulturalizma v evropskih migracijskih procesih in hkrati kot element razpoznavnosti in identifikacijske drugačnosti v odnosih do priseljenske skupnosti (M. Lukšič Hacin).

Delo je namenjeno predvsem znanstvenim krogom v tujini. Z njim skušamo dodati dragocen kamenček na svetovnem migracijskem mozaičnem zemljevidu, saj smo po vstopu v Evropsko unijo vedno bolj razpoznavni tudi na področju raziskav slovenskega izseljenstva in migracij. Žal, so rezultati našega dela jezikovno nedostopni raziskovalcem v tujini, zato smo se odločili za pot objave v angleščini.Kazalo vsebine

CONTENTS

PREFACE

Marjan Drnovšek

THE ATTITUDES OF THE STATE AND THE CATHOLIC CHURCH TOWARDS SLOVENIAN EMIGRATION: A HISTORIAN'S VIEW

Irena Gantar Godina

SLOVENIAN INTELLECTUALS: ATYPICAL EMIGRANTS IN ATYPICAL DESTINATIONS

Janja Žitnik

SLOVENIAN ÉMIGRÉ LITERATURE:

IGNORED, FORGOTTEN, AND REDISCOVERED

Kristina Toplak

SLOVENIAN IMMIGRANT ARTISTS AND ART PRODUCTION IN BUENOS AIRES: FROM LOCAL (ETHNIC) TO NATIONAL AND TRANSNATIONAL ART WORLDS

Mirjam Milharčič Hladnik

HISTORICAL AND NARRATIVE PERSPECTIVE OF SLOVENIAN WOMEN MIGRANTS’ EXPERIENCES: SOCIAL NETWORKING, GENDER PRIORITIES AND QUESTIONS OF IDENTITY

Marina Lukšič Hacin

TO THINK AND LIVE MULTICULTURALISMS IN VARIOUS MIGRATION CONTEXTS OF EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Jernej Mlekuž

BUREK, NEIN DANKE! THE STORY OF AN IMMIGRANT DISH AND A NATIONALIST DISCOURSE


Ključne besede
likovno ustvarjanje
mednarodne migracije
migracije
slovenska izseljenska književnost
slovenski izseljenci
večkulturnost
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR