Skip to main content
Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference, Radenci, Slovenija, 22.–25. oktobra 2002.
Seasonal Work and Emigration in the Panonia Space: The Neighbourghood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia. Proceedings of the International Conference, Radenci, Slovenia, 22.–25. October 2002.


Uredila: Marina Lukšič Hacin
Leto: 2003


Zbornik predstavlja razširjene razprave z istoimenske mednarodne konference, ki so jo organizirali Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU (Ljubljana), Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (Petanjci) in Inštitut za migracije in narodnosti (Zagreb) od 22. do 25. oktobra 2002 v Radencih pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Milana Kučana. Avtorji razprav so iz različnih držav: Argentine, Avstrije, Hrvaške, Italije, Japonske, Madžarske, Nemčije in Slovenije. Nit dela nas pelje od procesov oblikovanja večkulturne podobe panonskega prostora v zgodovinski perspektivi skozi analize sezonstva in izseljenstva po različnih skupinah in kontekstih do situacije po drugi svetovni vojni vse do danes. Analiza migracijske dinamike po skupinah in kontekstih obravnava tako populacijo prekmurskih študentov na Madžarskem in Slovaškem, prekmurskih Slovencev v Argentini in slovenskih (prekmurskih) redovnic v Franciji kot tudi migracijsko situacijo v Porabju in na Gradiščanskem.

Sledijo analize posebnosti migracijske dinamike po posameznih etničnih skupinah ali skupnostih: židovski, romski, nemški, in primerjave med razmerami, v katerih živijo koroški Slovenci in Madžari v Prekmurju. Čas po drugi svetovni vojni je prikazan v kontekstu mednarodnih migracij z ekonomskega in sociološkega vidika ter v primerjavi z notranjo selitveno dinamiko po slovenskih regijah. Obravnavani prostor se danes srečuje z intenzivno čezmejno delovno migracijo in vprašanjem zaposlovanja oziroma brezposelnosti. Drugi del analize migracijske dinamike v panonskem prostoru je literarno-zgodovinski. Avtorji se ukvarjajo s sezonstvom in izseljenstvom v literarnih delih, s pregledom izseljenskih piscev in izobražencev ter s portreti izseljenskih piscev.

Predstavljenim razpravam sledi sklop, ko izseljenci sami spregovorijo o sebi ali svojem življenju, ki je v nadaljevanju predstavljeno tudi v poročilih o raziskavah srednješolcev in v predstavitvi razstave Med in sol tujine. Delo se zaključi z izčrpnim pregledom del, ki govorijo o sezonstvu in izseljenstvu v Prekmurju.

Ključne besede
bibliografije
Gradiščanski Hrvati
literarne študije
literarni motivi
migracije
Nemci
posvetovanja
Slovenija
slovenska emigrantska književnost
slovenska književnost
slovenski izseljenci
Srednja Evropa
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR