Skip to main content
Daleč doma. Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo.


Avtorica: Martina Bofulin
Leto: 2016


Martina Bofulin v monografiji analizira proces priseljevanja kitajskih državljanov v Slovenijo na prelomu dvajsetega v enaindvajseto stoletje. Besedilo osvetljuje kompleksne odnose, prakse in reprezentacije najštevilčnejše populacije med priseljenci iz Ljudske republike Kitajske v Sloveniji – Qingtiancev, ki sedaj živijo v Sloveniji, vendar ohranjajo stike in vzdržujejo prekomejne aktivnosti, ki obsegajo tako kraj izselitve, torej Qingtian na jugovzhodu Kitajske, kot tudi številne lokacije priselitve v Evropi, pa tudi drugje. Na podlagi dolgoletne večprizoriščne etnografske raziskave avtorica pokaže na priložnosti in prisile na obeh straneh migracijskega procesa ter na izvirne odgovore Qingtiancev, katerih prakse in strategije so utemeljene v prepričanju, da je prostorska mobilnost tudi družbena.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT
Zahvala
Opomba o zapisovanju kitajskih besed
Uvod
IZ KITAJSKE V SLOVENIJO: KRATEK ZGODOVINSKI PREREZ
TRANSNACIONALNE MIGRACIJE IN VEČPRIZORIŠČNA
ETNOGRAFSKA RAZISKAVA MED KITAJSKO IN SLOVENIJO
Metodološki pristop in lokaciji raziskave
Izbrani analitski pristopi k preučevanju transnacionalnih migracij
IZ QINGTIANA: LOKALNO OBMOČJE V PERSPEKTIVI IZSELJEVANJA
Qingtian – devet delov gora, polovička voda in polovička polj
Historiografija qingtianskega izseljevanja
Implementacija emigracijskih politik LR Kitajske na lokalnem nivoju
 »Okraj izseljencev«: Qingtianske kulture migracij
V SLOVENIJO! KITAJSKI PRISELJENCI KOT »DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV« 
Imigracijska politika Slovenije in načini priseljevanja kitajskih državljanov 
Ali so vsi Kitajci v Sloveniji kuharji? Zaposlovanje priseljencev iz Kitajske v Sloveniji 
Med »simpatičnimi Kitajčki« in »rumeno nevarnostjo« – Kitajci v slovenskih javnih govorih 
KITAJSKA RESTAVRACIJA KOT PROSTOR SREČEVANJA 
Qingtianci in kitajske restavracije v Evropi 
Qingtianci na nepremičninskem trgu 
Mongolsko meso in kislo pekoča juha: kitajska kuhinja udomačena in prilagojena? 
Bivanje in delo kitajskih priseljencev v Sloveniji skozi prizmo kitajske restavracije
QINGTIANSKE TRANSNACIONALNE DRUŽINE
Ločitve in snidenja razseljenih družinskih članov
Družinske prakse in strategije med Qingtianom in Slovenijo
Qingtianski otroci v slovenskih šolah
SKLEP: QINGTIANCI KOT PREBIVALCI SLOVENIJE
SLOVAR KITAJSKIH IZRAZOV
LITERATURA IN VIRI
SEZNAM KRATIC
STVARNO IN IMENSKO KAZALO
 
Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
emigracija
etnografske raziskave
imigranti
izseljevanje
Kitajci
Kitajska
kitajski izseljenci
migracije
priseljenci
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR