Skip to main content
Daleč doma. Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo.


Author: Martina Bofulin
Year: 2016


Martina Bofulin offers a fine-grained analysis of complex relationships, practices and representations of Chinese migrants from Qingtian who live in Slovenia, but maintain active and manifold ties with their place of origin in southeast China as well as with friends and family living in Europe and beyond. Through her intensive multi-sited ethnographic research she reveals the opportunities and constraints at both ends of migration process that shape the everyday experiences of this group. The book ('Home and away: Chinese migration to Slovenia') goes beyond the mechanistic explanations of migration pull and push factors and describes a complex mix of migration regimes, discursive spaces, forms of consumption, family practices and individual imaginations blurring the line between home and away.Table of content

KNJIGI NA POT
Zahvala
Opomba o zapisovanju kitajskih besed
Uvod
IZ KITAJSKE V SLOVENIJO: KRATEK ZGODOVINSKI PREREZ
TRANSNACIONALNE MIGRACIJE IN VEČPRIZORIŠČNA
ETNOGRAFSKA RAZISKAVA MED KITAJSKO IN SLOVENIJO
Metodološki pristop in lokaciji raziskave
Izbrani analitski pristopi k preučevanju transnacionalnih migracij
IZ QINGTIANA: LOKALNO OBMOČJE V PERSPEKTIVI IZSELJEVANJA
Qingtian – devet delov gora, polovička voda in polovička polj
Historiografija qingtianskega izseljevanja
Implementacija emigracijskih politik LR Kitajske na lokalnem nivoju
 »Okraj izseljencev«: Qingtianske kulture migracij
V SLOVENIJO! KITAJSKI PRISELJENCI KOT »DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV« 
Imigracijska politika Slovenije in načini priseljevanja kitajskih državljanov 
Ali so vsi Kitajci v Sloveniji kuharji? Zaposlovanje priseljencev iz Kitajske v Sloveniji 
Med »simpatičnimi Kitajčki« in »rumeno nevarnostjo« – Kitajci v slovenskih javnih govorih 
KITAJSKA RESTAVRACIJA KOT PROSTOR SREČEVANJA 
Qingtianci in kitajske restavracije v Evropi 
Qingtianci na nepremičninskem trgu 
Mongolsko meso in kislo pekoča juha: kitajska kuhinja udomačena in prilagojena? 
Bivanje in delo kitajskih priseljencev v Sloveniji skozi prizmo kitajske restavracije
QINGTIANSKE TRANSNACIONALNE DRUŽINE
Ločitve in snidenja razseljenih družinskih članov
Družinske prakse in strategije med Qingtianom in Slovenijo
Qingtianski otroci v slovenskih šolah
SKLEP: QINGTIANCI KOT PREBIVALCI SLOVENIJE
SLOVAR KITAJSKIH IZRAZOV
LITERATURA IN VIRI
SEZNAM KRATIC
STVARNO IN IMENSKO KAZALO
 
Regular price
18.00 €

Online price
16.20 €


Keywords
China
China
Chinese
Chinese emigrants
emigration
ethnographic research
immigrants
migrations
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR