Skip to main content
Živeti med kulturami. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev.


Avtorica: Maša Mikola
Leto: 2005


Knjiga se ukvarja z etnično heterogenostjo v multikulturnem okolju, z multikulturno komunikacijo in vplivom novih tehnologij na oblikovanje in ohranjanje etničnih identitet. Temelji na terenskem delu med Slovenci in njihovimi potomci v avstralskem mestu Melbourne, dotika se doživljanja in izražanja simboličnih etničnih identitet mlajše generacije, ugotavlja njihovo fleksibilnost in prostovoljnost ter sledi procesu njihove transformacije. Izhaja iz novejših teoretičnih predpostavk in sodobnejših praktičnih raziskav migracijskih procesov in etničnih identitet.

Opisuje in analizira pomembno in nujno kontinuiteto slovenske etnične identitete na tujem, ugotavlja vzroke zanjo in jo suvereno umešča v multikulturno okolje, med druge etnične identitete. To okolje je po mnenju avtorice prežeto z dvojnostjo in večpomenskostjo, tako v odnosu države in večinske anglosaške družbe do različnih etničnih skupin kot tudi v oblikovanju etničnih reprezentacij v multikulturnem okolju. Avtorica meni, da komunikacija med etničnimi skupinami in večino velikokrat poteka le v eni smeri in da tudi mediji pogosto usmerjajo svoj pogled le od manjšine k večini in tako ne uspejo doseči celotnega multukulturnega spektra.

Slovenska kultura je v tem multikulturnem okolju po mnenju avtorice vselej bila v večji meri v pozitivnem vrednotnem polju evropejskega priseljevanja, čeprav se je položaj posameznikov slovenskega porekla znotraj večinske družbe zaradi relativne »nevidnosti« in »številčne majhnosti« skozi čas lahko spreminjal. Kljub upadanju števila posameznikov, ki se v avstralskem okolju v celoti identificirajo s slovensko etničnostjo, avtorica knjige ugotavlja, da slovenska etničnost pri potomcih Slovencev v Avstraliji nikakor ne izginja, se pa nedvomno spreminja izražanje te etnične identitete. Svoje pripadnosti etničnim koreninam posamezniki ne izražajo več (le) s slavljenjem tradicionalnih etničnih simbolov, ampak postaja etničnost zanje bolj individualna in se navezuje na vrsto dinamičnih kulturnih elementov. Zaradi naraščajoče družbene mobilnosti potomcev Slovencev v Avstraliji in boljšega socialno-ekonomskega položaja tudi slovenska etnična identiteta vstopa v javni multikulturni prostor.

Knjiga razlaga in analizira vzorce ohranjanja etnične identitete v sodobnem multikulturnem okolju. Slovensko etnično identiteto vključuje v globalne kulturne tokove in v mednarodno skupnost. V slovenske migracijske študije vnaša svežino, raziskave slovenske etnične identitete v multikulturnem in multietničnem okolju pa postavlja ob bok sodobnejšim raziskavam transformirane etničnosti drugih etničnih skupin v Avstraliji in po svetu.

Ključne besede
Avstralija
potomci
slovenski izseljenci
večkulturnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR