Integracija kot človekova pravica. Prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji

Avtorica: Natalija Vrečer
Leto: 2007


Knjiga je antropološka analiza in interpretacija integracijskih procesov prisilnih priseljencev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Po mnenju avtorice je za preučevanje integracije potreben celosten pristop, zato piše o ekonomski, politični, sociokulturni integraciji (izobraževanje, zdravstvo, verska integracija) in psihološki integraciji kot tudi o etnični integraciji in integraciji spolov. Ekonomska integracija predstavlja prvi pogoj vseh drugih integracij, saj prisilno priseljenim šele zaposlitev omogoča, da se enakopravno vključujejo v sociokulturni sistem družbe. Avtorica dopolni teorijo študij prisilnih migracij s teorijami ekonomskih migrantov: s teorijami kompetitivnosti, transnacionalnimi teorijami in multikulturalizmom.

Knjiga je rezultat štirinajstletnega antropološkega terenskega dela med prisilnimi priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Poglavje o reintegraciji prisilnih priseljencev nazaj v svojo domovino Bosno in Hercegovino pa vsebuje tudi rezultate krajšega terenskega dela v Sarajevu. Uporabljeni sta etnografska metoda in primerjalna analiza. Potencialni bralci knjige so humanisti in družboslovci, saj preučuje v novem tisočletju zelo aktualno temo – integracijo. Knjiga je zanimiva tudi za državne uradnike, ki so odgovorni za t. i. integracijske strategije in migracijsko politiko in tudi za širšo javnost, saj na poglobljen način obravnava problematiko oseb z začasnim zatočiščem v Sloveniji. Delo je izviren prispevek k študijam prisilnih migracij, ki po mnenju recenzentke dr. Irene Šumi po svoji temeljitosti in jasnosti izhodiščnih pozicij presega tovrstno domačo strokovno produkcijo in ki ga odlikujeta tako poglobljeno terensko delo kot tudi teoretska refleksija.

Knjiga prispeva tudi k razvoju stroke v tujini, saj na sistematičen način prikaže razvoj integracijskih procesov prisilnih priseljencev v Sloveniji. Integracija je namreč tako v tujini kot doma postala tema, ki se ji posveča vedno več pozornosti v novem tisočletju, dr. Natalija Vrečer pa je s preučevanjem te problematike začela že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.Kazalo vsebine

UVOD

TEMATIKA ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

OPREDELITEV KLJUČNIH KONCEPTOV IN GAVNE HIPOTEZE

METODOLOGIJA RAZISKAVE: ETNOGRAFSKA METODA IN PRIMERJALNA ANALIZA

Tehnika delne identifikacije

Udeležba v organizaciji

Aplikativna antropologija

I. GLOBALIZACIJA, PRISILNE MIGRACIJE IN ANTROPOLOGIJA

ZGODOVINA IN VZROKI PRISILNIH MIGRACIJ

SODOBNI TRENDI PRISILNIH MIGRACIJ

ANTROPOLOGIJA IN ŠTUDIJE PRISILNIH MIGRACIJ

PRISILNE MIGRACIJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE

ANTROPOLOGIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE

II. TEORETIZACIJA INTEGRACIJE

K CELOSTNEMU PRISTOPU

KULTURA KOT IMPLICITEN KONCEPT PRI INTEGRACIJI

DEJAVNIKI INTEGRACIJSKIH PROCESOV

PRISILNE MIGRACIJE IN ANTROPOLOGIJA: TEORETSKE PARALELE

TEORETIZACIJA EKONOMSKIH MIGRACIJ

TRANSNACIONALNE TEORIJE

TEORIJE MULTIKULTURALIZMA

Zagovorniki multikulturalizma

Kritiki multikulturalizma

III. PRISILNA PRISELJEVANJA IZ BOSNE IN HERCEGOVINE V SLOVENIJO

POLITIČNA INTEGRACIJA

Ženevska konvencija o statusu beguncev in Newyorški protokol

Zgodovina termina začasna begunska zaščita in njeni elementi

Slovenski Zakon o začasni zaščiti iz leta 1997

Direktiva EU o minimalnih standardih pri dodeljevanju začasne zaščite

Druga slovenska zakonodaja in uredbe o integraciji

Model pomoči

Vladne institucije, ki se ukvarjajo s prisilnimi priseljenci

Medvladne institucije, ki se ukvarjajo s prisilnimi priseljenci

Civilna družba in prisilno priseljeni

EKONOMSKA INTEGRACIJA

Desetletna prepoved rednega zaposlovanja

Medkulturni vidiki zaposlovanja prisilno priseljenih iz Bosne in Hercegovine

PSIHOLOŠKA INTEGRACIJA

ETNOGRAFIJA: PERCEPCIJE PSIHOLOŠKE INTEGRACIJE PRISILNO PRISELJENIH

Naselitev

Izkušnje podaljšane liminalnosti

SOCIOKULTURNA INTEGRACIJA

Izobraževanje

Zdravstvo

Verska integracija

INTEGRACIJA SPOLOV

ETNIČNA INTEGRACIJA

Teoretski vidik

Etničnost in prisilno priseljeni iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji

REPATRIACIJA IN REINTEGRACIJA PRISILNIH PRISELJENCEV V BOSNO IN HERCEGOVINO

Repatriacija

Reintegracija v Bosni in Hercegovini

ZAKLJUČEK

POVZETEK

SUMMARY

BIBLIOGRAFIJA

IMENSKO IN STVARNO KAZALO


Ključne besede
begunci
človekove pravice
družbena integracija
imigranti
integracija
priseljenci
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR