Iz spomina v prihodnost. Slovenska politična emigracija v Argentini

Avtor: Zvone Žigon
Leto: 2001


Avtor v monografiji predstavlja izsledke svojega desetletnega raziskovanja etnične identitete slovenskega izseljenstva s poudarkom na Slovencih v Argentini. Najprej osvetljuje teoretsko ozadje obravnavane tematike: (politično) socializacijo, etnično, narodno, nacionalno in versko identiteto itd. Posebno pozornost posveča političnosti in ideologiji, ki sta poleg verske identitete osrednja vsebinska elementa v vezi s politično emigracijo. V drugem delu opisuje izseljevanje Slovencev v Argentino, zgodovinske vzroke povojne emigracije, razvoj organiziranosti izseljencev in odnos politične emigracije do matične domovine ter argentinske oblasti in družbe. V tretjem sklopu obravnava notranjo strukturo te skupnosti: pod drobnogled postavlja odnose med vero oziroma cerkvijo ter politiko, ideologijo in etnično identiteto. Dodatek vsebuje obširna pisna razmišljanja članov te skupnosti, daljše intervjuje in avtorjev dnevnik z zadnje študijske poti. Ta del daje knjigi ne le dokumentarno, ampak tudi literarno, človeško vrednost.

Ključne besede
Argentina
politična emigracija
Slovenija
slovenski izseljenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR