Skip to main content
Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij.


Avtorica: Sanja Cukut Krilić
Leto: 2009


Izhodišče teoretičnega dela monografije je raziskovanje pomena spola za razumevanje migracijskih procesov in njihovih različnih klasifikacij. Z analizo uveljavljenih pristopov migracijskih in sorodnih študij avtorica pokaže, da je že sama definicija pojma migrant proces, ki vključuje procese vključevanja kot tudi izključevanja. S pomočjo analize življenjskih zgodb migrantk avtorica skuša v monografiji pojasniti širše družbene okoliščine migracije, kar je še vedno, navkljub porastu števila kvalitativnih študij na področju migracijske teorije v zadnjih dveh desetletjih, manko bolj uveljavljenih pristopov. Prednost raziskave je v tem, da je temeljni poudarek na izkušnjah in perspektivah migrantk samih. Z združitvijo teoretičnih in epistemoloških izhodišč tako na področju migracijskih študij kot ženskih študij oziroma študij spolov pa besedilo prispeva k obogatitvi vednosti na obeh področjih.Kazalo vsebine

Predgovor

UVODNE MISLI

Teoretična izhodišča za raziskavo

Migracijski trendi v sodobnem svetu

Vprašanje razlike v feministični teoriji in študijah spolov

Ženske v “klasičnih migracijskih teorijah"

Spol in migracija v različnih tipologijah migracij

Migracije v Sloveniji

MIGRANTKE V SLOVENIJI

Konstrukcija “drugosti"

Izhodišča raziskave

Metodologija in “vstop na teren"

Migracija in zgodbe žensk

Fokusna skupina z udeleženci s področja migracij

SKLEPI

VIRI IN LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO


Ključne besede
družbeni položaj
imigracija
imigrantke
migracije
priseljenke
priseljevanje
Slovenija
ženske
življenjske zgodbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR