Skip to main content
Krila migracij [drugi natis]. Po meri življenjskih zgodb.


Uredila: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž
Leto: 2010


Življenjske zgodbe migrantk predstavljamo zato, ker brez subjektivnih izkušenj tistih, ki odidejo, in tistih, ki ostanejo, migracijskih procesov sploh ne moremo razumeti. V svetu se posebna raziskovalna pozornost migrantkam posveča šele zadnji dve desetletji, ko se je uveljavilo prepričanje, da so migracije spolno obeleženi procesi in da je treba poleg makroekonomskih in političnih vzrokov razumeti tudi splet družinskih in prijateljskih vezi in mrež, znotraj katerih se sprejemajo usodne odločitve o selitvah. S pomočjo življenjskih zgodb in z rabo (avto)biografskih virov nas študije migracij seznanjajo z različnimi vlogami, izkušnjami, položaji in obravnavami moških in žensk v migracijskih kontekstih v preteklosti in danes. Knjiga – delo sedmih avtoric in avtorjev: Mirjam Milaharčič Hladnik, Marjan Drnovšek, Urška Strle, Jernej Mlekuž, Katja Skrlj, Sanja Cukut in Špela Kalčić – je prispevek k obogatitvi te vednosti in razumevanju migracij na Slovenskem.Kazalo vsebine

DVE ŠTORIJI ZA UVOD

MOJA NONA

Jernej Mlekuž

NAŠA VARUŠKA

Mirjam Milharčič Hladnik

ŽIVLJENJE, KOT SO GA PISALE

MOJE MISLI SO BILE PRI VAS DOMA

POTI PREHODOV V PISMIH

Mirjam Milharčič Hladnik

SPREJMI MOJ NAJLEPŠI POZDRAV OD TVOJE TE LJUBEČE IN ZVESTE ŽENE FRANCKE

ŽENINA PISMA MOŽU NA NIZOZEMSKO LETA 1929/30

Marjan Drnovšek

BILA JE PREPROSTO SREČA, DA SEM PRIŠLA V KANADO

O RAZLOGIH ZA SELITVE SKOZI STANKINO ŽIVLJENJSKO ZGODBO

Urška Strle

O GLASU LEPIH VID

»MALEDET«?, »SCHIAVITU«?

KO OBLASTNI GLAS UTIHNE

Jernej Mlekuž

KOMAJ SEM ČAKALA, DA ZRASTEM IN POSTANEM ALEKSANDRINKA

DEMITIZACIJA ALEKSANDRINK

Katja Škrlj

ONE, KI JIM NE VEMO IMEN

HOTELA SEM SAMO VIDETI SVET OKOLI SEBE

ŽENSKE IZ RUSIJE IN UKRAJINE V SLOVENIJI

Sanja Cukut

TO JE MOJ DŽIHAD

O TEM, ZAKAJ SO SE NEKATERE BOŠNJAKINJE V SLOVENIJI ZAČELE POKRIVATI

Špela Kalčić


Ključne besede
biografije
migracije
migrantke
slovenske izseljenke
spomini
zborniki
ženske
življenjske zgodbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR