Skip to main content
Ljudje odprtih src. Slovenski misijonarji o sebi.


Avtor: Zvone Žigon
Leto: 2005


Uvodni osvežitvi nekaterih osnovnih teoretičnih pojmov sledi kratek oris zgodovine slovenskega misijonarstva. Sledi mu opis poteka raziskovalnega projekta »Sodobni (slovenski) misijonar kot izseljenec«, na katerem temelji monografija. Jedro tega poglavja predstavljajo opažanja in ugotovitve, temelječe na analizi pisem in intervjujev z misijonarji. Navajanju raziskovalnih spoznanj sledi študija primera slovenske misijonarke s. Dorice Sever pri kanadskih Inuitih: študija temelji na avtorjevem dnevniku iz časa bivanja pri njej in bralca pelje bliže in bliže misijonarski duši.

Danes je v svetu okoli sto slovenskih misijonarjev. Zaradi svoje specifične oznanjevalske vloge so bili ti atipični »izseljenci« vedno obravnavani predvsem kot nosilci akulturacije, kot prenašalci kulturnih modelov iz »razvitejših« v »manj razvite« nekrščanske kulture. Manj znana pa je vloga misijonarja kot posameznika, »stisnjenega« med dve kulturi: tisto, iz katere prihaja in ki ga kulturno določa, in tisto, v katero se mora vživeti, če naj uspešno, v njenem kulturnem jeziku, prenaša svoje (versko) sporočilo. Prepuščanje vplivom nove kulture mora biti zelo nadzirano, da se ne bi zamajala misijonarjeva osebnostna identiteta in s tem njegovo poslanstvo.

Avtor se ne spušča v prostrane vode religiologije in misiologije, pa tudi ne v vrednotenje, smisel oz. upravičenost misijonarstva kot dela akulturacijskih procesov: to prepušča misijonarjem, njihovi subjektivnosti in zagovarjanju lastnih načel. Sam se osredotoča predvsem na svojevrsten položaj misijonarja – posameznika, postavljenega med dve kulturi.

Največjo sporočilno in subjektivno vrednost knjige predstavlja izbor pisem in intervjujev, v katerih misijonarji vsak na svoj način opisujejo ne le svoje življenje in delo, ampak predvsem lastno doživljanje položaja med dvema kulturama in doživljanje poslanstva, ki so mu so žrtvovali mesece, leta ali celo življenje.Kazalo vsebine

PREDGOVOR IN ZAHVALA

UVOD

OPREDELITVE POJMOV

Izseljenstvo

»Misijonar«

Laiški misijonarji

Identiteta

KRATEK VPOGLED V ZGODOVINO IN ORGANIZIRANOST SLOVENSKEGA MISIJONARSTVA

RAZISKAVA SODOBNI SLOVENSKI MISIJONAR KOT IZSELJENEC

Odločitev

Izhodiščne teze

Metodologija in potek dela

Raziskovalna spoznanja

SLOVENSKA MISIJONARKA MED INUITI

Izbira in potek študije

Bivanje na terenu

Repusle Bay in Inuiti

Splošna opažanja

Misijonarstvo s. Dorice Sever

Pismo s. Dorice Sever

Intervju z dopolnilnimi vprašanji

DNEVNIK BIVANJA PRI S. DORICI SEVER

MISIJONARJI O SEBI

Uvod

Pismo misijonarjem

Pisni odgovori, intervjuji

1. Anton Pačnik, Kongo

2. Janez Puhan, Madagaskar

3. Marija Sreš, Indija

4. Franci Pavlič, Bolivija

5. Martin Kmetec, Turčija

6. Vesna Hiti, Ruanda

7. Janko Slabe, Madagaskar

8. Jožef - Pepi Lebreht, Benin in Togo

9. Gabrijela Koncilija in Elizabeta Likar, Egipt

10. Marija Leskovec, Indija

Povzetek

Summary

Izvleček

Abstract

Viri in literatura

Imensko kazalo
Cena
razprodano


Ključne besede
Afrika
biografije
Bolivija
evangelizacija
Indija
intervjuji
Kanada
katoliška cerkev
krščanstvo
misijonarji
misijonarstvo
misijoni
pastoralno delo
slovenski misijonarji
Turčija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR