Labour Mobility in the EU

Uredila: Mojca Vah Jevšnik, Kristina Toplak
Leto: 2018


V šestih prispevkih monografije so analizirani obstoječi in porajajoči se izzivi na področju delovne mobilnosti v Evropski uniji, pri čemer jih avtorji obravnavajo skozi prizmo mobilnih delavcev v različnih poklicih. Z večdisciplinarnim pristopom in uporabo različnih metodoloških prijemov so avtorji ustvarili ogrodje za analitične diskusije o učinkih mobilnosti v EU, učinkovitosti in pravičnosti prostega pretoka oseb znotraj EU ter večplastnosti posledic za posameznike, države članice in nacionalne politike. Prvi prispevek je teoretski uvod v tematiko, ki mobilnost izčrpno predstavi kot teoretski koncept, politično agendo in temeljno evropsko vrednoto. Kompleksni preplet mnogoterih učinkov delovne mobilnosti, ki se pojavljajo na več ravneh, je v nadaljevanju obravnavan v petih študijah primera. Le-te osvetljujejo dileme, paradokse, učinke in posledice notranje mobilnosti v EU na primerih mobilnih zdravstvenih delavcev, umetnikov in kulturnih delavcev, napotenih delavcev, skrbstvenih delavk in visoko izobraženih delavcev. Vsi predstavljeni primeri so rezultat večletnih znanstvenoraziskovalnih prizadevanj in aktivnega delovanja avtorjev v različnih projektih s področja mobilnosti.Kazalo vsebine

INTRODUCTION
The Complex Interplay of Multiple and Multi-Level Effects of Labour Mobility in the EU
Mojca Vah Jevšnik, Kristina Toplak

MOBILITY
Mobility in Europe: Theoretical Insights
Cirila Toplak

MOBILITY AND HEALTHCARE WORKERS
The Ethical Dimension of Healthcare Worker Mobility
Mojca Vah Jevšnik

MOBILITY AND ARTISTS
The Mobility of Artists and Culture. Professionals in the European Union
Kristina Toplak

MOBILITY AND POSTED WORKERS
Being Posted, Having Problems? Letter (and a Box) from Slovenia
Nataša Rogelja, Jernej Mlekuž

MOBILITY AND CARE WORKERS
Croatian Paid Domestic and Elder Care Workers in Italy – Local Aspects of a Global Story
Duga Mavrinac

MOBILITY AND HIGHLY EDUCATED WORKERS
Brain Drain from Slovenia: National and Regional Aspects of “Brain Circulation”
Damir Josipovič
 

ABOUT THE AUTHORSŠe ...Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
ekonomske migracije
Evropska unija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR