Naslov:
Philosophica
Urednica zbirke:
Obdobje:
od 1999
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.

 

Philosophica – Classica (1999–)
ISSN: 2232-299X
Philosophica
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2010
D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi
Philosophica Classica

Avtor: Denis Diderot
Leto: 2010
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2006
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2005
Kategorije
Katēgoriai
Philosophica Classica

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 2004
Parmenid
Philosophica Classica

Avtor: Platon
Leto: 2001
Metafizika
Philosophica Classica

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Avtor: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Leto: 1999
Kritika razsodne moči
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 1999
Philosophica – Moderna (2000–)
ISSN: 2232-3007
Philosophica
Norost v čistem umu
Kant, Swedenborgov bralec
Philosophica Moderna

Avtorica: Monique David-Ménard
Leto: 2016
BIOS
Biopolitika in filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Roberto Esposito
Leto: 2015
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Avtor: Rado Riha
Leto: 2012
Večnost in spreminjanje
Filozofija v brezsvetnem času
Philosophica Moderna

Avtorica: Jelica Šumič-Riha
Leto: 2012
Deleuze, hrumenje Biti / Drugi manifest za filozofijo
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2012
Razlika in ponavljanje
Philosophica Moderna

Avtor: Gilles Deleuze
Leto: 2011
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2010
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Avtor: Tine Hribar
Leto: 2009
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Avtor: Michel Foucault
Leto: 2007
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Avtor: Matjaž Vesel
Leto: 2007
Pogoji
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2006
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Jean-Claude Milner
Leto: 2005
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Jacques Rancière
Leto: 2005
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Avtor: Peter Klepec
Leto: 2004
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Avtor: Aleš Erjavec
Leto: 2004
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Avtor: Jean-François Lyotard
Leto: 2003
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Avtor: Miran Božovič
Leto: 2002
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Avtorica: Jelica Šumič-Riha
Leto: 2002
Philosophica – Prizma (2003–)
ISSN: 2232-3015
Philosophica
Okna brez monad
Estetika od Heideggerja do Rancièra
Philosophica Prizma

Avtor: Rok Benčin
Leto: 2015
Izjemno stanje
Homo sacer, II,1
Philosophica Prizma

Avtor: Giorgio Agamben
Leto: 2013
Nelagodje v estetiki
Philosophica Prizma

Avtor: Jacques Rancière
Leto: 2012
Po končnosti
Razprava o nujnosti kontingence
Philosophica Prizma

Avtor: Quentin Meillassoux
Leto: 2011
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Avtor: Samo Tomšič
Leto: 2010
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Avtor: Ernesto Laclau
Leto: 2008
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Avtor: Giorgio Agamben
Leto: 2005
Ali je mogoče misliti politiko? / Manifest za filozofijo
Philosophica Prizma

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2004
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Avtor: Ernest Ženko
Leto: 2003
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Philosophica Prizma

Avtorica: Marina Gržinić
Leto: 2003

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

mehka/trda vezava • 13 × 20 cm / 14,5 × 21 cm