Philosophica.

Založnik: Založba ZRC
Obdobje: od 1999


Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.


Philosophica – Classica ( 1999– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-299X
ISSN (elektronska izdaja):
Philosophica
Publikacija
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Leto: 2010
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
34.00 €
Spletna cena
30.60 €

Publikacija
Razprava o metodi
Za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih
Philosophica Classica

Leto: 2007
Avtor: René Descartes

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Leto: 2006
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
26.00 €
Spletna cena
23.40 €

Publikacija
Kategorije
Philosophica Classica

Leto: 2004
Avtor: Aristotel [Aristoteles]

Redna cena
12.10 €
Spletna cena
10.90 €

Publikacija
Parmenid
Philosophica Classica

Leto: 2001
Avtor: Platon

Redna cena
10.00 €
Spletna cena
9.00 €

Publikacija
Metafizika
Philosophica Classica

Leto: 1999
Avtor: Aristotel [Aristoteles]


Publikacija
Kritika razsodne moči
Philosophica Classica

Leto: 1999
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
22.00 €
Spletna cena
19.80 €

Philosophica – Moderna ( 2000– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3007
ISSN (elektronska izdaja):
Philosophica
Publikacija
Kritika črnskega uma
Philosophica Moderna

Leto: 2019
Avtor: Achille Mbembe

Redna cena
24.00 €
Spletna cena
21.60 €

Publikacija
Norost v čistem umu
Kant, Swedenborgov bralec
Philosophica Moderna

Leto: 2016
Avtorica: Monique David-Ménard

Redna cena
24.00 €
Spletna cena
21.60 €

Publikacija
BIOS
Biopolitika in filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2015
Avtor: Roberto Esposito

Redna cena
26.00 €
Spletna cena
23.40 €

Publikacija
Večnost in spreminjanje
Filozofija v brezsvetnem času
Philosophica Moderna

Leto: 2012
Avtorica: Jelica Šumič-Riha

Redna cena
25.00 €
Spletna cena
22.50 €

Publikacija
Razlika in ponavljanje
Philosophica Moderna

Leto: 2011
Avtor: Gilles Deleuze

Redna cena
35.00 €
Spletna cena
31.50 €

Publikacija
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Leto: 2009
Avtor: Tine Hribar

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Leto: 2007
Avtor: Michel Foucault

Redna cena
21.00 €
Spletna cena
18.90 €

Publikacija
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Leto: 2007
Avtor: Matjaž Vesel


Publikacija
Pogoji
Philosophica Moderna

Leto: 2006
Avtor: Alain Badiou


Publikacija
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2005
Avtor: Jean-Claude Milner

Redna cena
20.20 €
Spletna cena
18.20 €

Publikacija
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2005
Avtor: Jacques Rancière

Redna cena
19.00 €
Spletna cena
17.10 €

Publikacija
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Leto: 2004
Avtor: Peter Klepec


Publikacija
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Leto: 2004
Avtor: Aleš Erjavec


Publikacija
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Leto: 2003
Avtor: Jean-François Lyotard


Publikacija
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Leto: 2002
Avtorica: Jelica Šumič-Riha


Philosophica – Prizma ( 2003– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3015
ISSN (elektronska izdaja):
Philosophica
Publikacija
Okna brez monad
Estetika od Heideggerja do Rancièra
Philosophica Prizma

Leto: 2015
Avtor: Rok Benčin

Redna cena
19.00 €
Spletna cena
17.10 €

Publikacija
Izjemno stanje
Homo sacer, II,1
Philosophica Prizma

Leto: 2013
Avtor: Giorgio Agamben

Redna cena
22.00 €
Spletna cena
19.80 €

Publikacija
Nelagodje v estetiki
Philosophica Prizma

Leto: 2012
Avtor: Jacques Rancière

Redna cena
26.00 €
Spletna cena
23.40 €

Publikacija
Po končnosti
Razprava o nujnosti kontingence
Philosophica Prizma

Leto: 2011
Avtor: Quentin Meillassoux

Redna cena
22.00 €
Spletna cena
19.80 €

Publikacija
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Leto: 2010
Avtor: Samo Tomšič

Redna cena
17.80 €
Spletna cena
16.00 €

Publikacija
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Leto: 2005
Avtor: Giorgio Agamben


Publikacija
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Leto: 2003
Avtor: Ernest Ženko


Ključne besede
Badiou, Alain
bit (filozofija)
definicije
filozofija kulture
filozofija politike
marksizem
politična filozofija
resnica
subjekt
astronomija
filozofija narave
gibanje
gibanje Zemlje
Kopernik, Mikołaj
kozmologija
sončni sistem
Zemlja
18. st.
Diderot, Denis
enciklopedisti
francoska filozofija
francoski filozofi
razsvetljenstvo
20. st.
Deleuze, Gilles
antifilozofija
interpretacija
Lacan, Jacques
teoretska psihoanaliza
družbeni nadzor
emancipacija
filozofski eseji
identitete
partikularizem
univerzalizem
estetika
filozofija umetnosti
kibernetična umetnost
kibernetski prostor
medijska umetnost
navidezna resničnost
postmodernizem
fenomenologija
Boethius, Anicius Manlius Severinus
krščanska filozofija
metafizika
sholastika
srednjeveška filozofija
srednji vek
teologija
filozofija znanosti
sodobna filozofija
etični vidik
genocid
koncentracijsko taborišče
nacizem
Oświęcim
preganjanje
spomini
svetovna vojna 1939-1945
vojni zločini
Židje
Aristoteles
grška filozofija
kategorije
logika
silogistika
teorija znanosti
metapolitika
ontologija
idealistična filozofija
Kant, Immanuel
nemška filozofija
nemška klasična filozofija
spoznavna teorija
sublimno
teleologija
transcendentalna filozofija
filozofski vidik
postsocializem
umetniške avantgarde
antična filozofija
moralni zakon
realno
užitek
evropska filozofija
Lyotard, Jean-François
umetnost in politika
demokracija
dialogi
Plato
21. st.
Absolutno
Hume, David
končnost
nujnost
slučajnost
filozofija matematike
ljubezen
poezija
filozofija religije
kritična filozofija
objekt
ponavljanje
17. st.
Descartes, René
racionalizem
znanstvena metodologija
Bog
človeško telo
duh
materializem
okazionalizem
utilitarizem
Jameson, Fredric
totaliteta
Welsch, Wolfgang
15. st.
Nicolaus Cusanus
vesolje
morala
praktična filozofija
čas
slovenska filozofija
politična zgodovina
Foucault, Michel
kultura
svoboda
biološko življenje
biopolitika
evgenika
italijanski filozofi
fikcija
Heidegger, Martin
Mallarmé, Stéphane
Proust, Marcel
Rancière, Jacques
reprezentacija


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR