Philosophica

Obdobje: od 1999


Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.


Philosophica – Classica ( 1999– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-299X

Publikacija
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Leto: 2010
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
34,00 €
Spletna cena
30,60 €

Publikacija
Razprava o metodi
Za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih
Philosophica Classica

Leto: 2007
Avtor: René Descartes

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Leto: 2006
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Leto: 2005
Avtor: Immanuel Kant

Redna cena
18,50 €
Spletna cena
16,70 €

Publikacija
Kategorije
Philosophica Classica

Leto: 2004
Avtor: Aristotel [Aristoteles]

Redna cena
12,10 €
Spletna cena
10,90 €

Publikacija
Parmenid
Philosophica Classica

Leto: 2001
Avtor: Platon

Redna cena
10,00 €
Spletna cena
9,00 €

Publikacija
Metafizika
Philosophica Classica

Leto: 1999
Avtor: Aristotel [Aristoteles]


Philosophica – Moderna ( 2000– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3007

Publikacija
Kritika črnskega uma
Philosophica Moderna

Leto: 2019
Avtor: Achille Mbembe

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Norost v čistem umu
Kant, Swedenborgov bralec
Philosophica Moderna

Leto: 2016
Avtorica: Monique David-Ménard

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
BIOS
Biopolitika in filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2015
Avtor: Roberto Esposito

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Večnost in spreminjanje
Filozofija v brezsvetnem času
Philosophica Moderna

Leto: 2012
Avtorica: Jelica Šumič-Riha

Redna cena
25,00 €
Spletna cena
22,50 €

Publikacija
Razlika in ponavljanje
Philosophica Moderna

Leto: 2011
Avtor: Gilles Deleuze

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Leto: 2009
Avtor: Tine Hribar

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Leto: 2007
Avtor: Michel Foucault

Redna cena
21,00 €
Spletna cena
18,90 €

Publikacija
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Leto: 2007
Avtor: Matjaž Vesel


Publikacija
Pogoji
Philosophica Moderna

Leto: 2006
Avtor: Alain Badiou


Publikacija
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2005
Avtor: Jean-Claude Milner

Redna cena
20,20 €
Spletna cena
18,20 €

Publikacija
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Leto: 2005
Avtor: Jacques Rancière

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Leto: 2004
Avtor: Peter Klepec


Publikacija
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Leto: 2004
Avtor: Aleš Erjavec


Publikacija
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Leto: 2003
Avtor: Jean-François Lyotard


Publikacija
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Leto: 2002
Avtorica: Jelica Šumič-Riha


Philosophica – Prizma ( 2003– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3015

Publikacija
Okna brez monad
Estetika od Heideggerja do Rancièra
Philosophica Prizma

Leto: 2015
Avtor: Rok Benčin

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Izjemno stanje
Homo sacer, II,1
Philosophica Prizma

Leto: 2013
Avtor: Giorgio Agamben

Redna cena
22,00 €
Spletna cena
19,80 €

Publikacija
Nelagodje v estetiki
Philosophica Prizma

Leto: 2012
Avtor: Jacques Rancière

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Po končnosti
Razprava o nujnosti kontingence
Philosophica Prizma

Leto: 2011
Avtor: Quentin Meillassoux

Redna cena
22,00 €
Spletna cena
19,80 €

Publikacija
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Leto: 2010
Avtor: Samo Tomšič

Redna cena
17,80 €
Spletna cena
16,00 €

Publikacija
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Leto: 2005
Avtor: Giorgio Agamben


Publikacija
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Leto: 2003
Avtor: Ernest Ženko


Ključne besede
15. st.
17. st.
18. st.
20. st.
21. st.
Absolutno
antična filozofija
antifilozofija
Aristoteles
astronomija
Badiou, Alain
biološko življenje
biopolitika
bit (filozofija)
Boethius, Anicius Manlius Severinus
Bog
čas
človeško telo
definicije
Deleuze, Gilles
demokracija
Descartes, René
dialogi
Diderot, Denis
družbeni nadzor
duh
emancipacija
enciklopedisti
estetika
etični vidik
etika
evgenika
evropska filozofija
fenomenologija
fikcija
filozofija
filozofija kulture
filozofija matematike
filozofija narave
filozofija politike
filozofija religije
filozofija umetnosti
filozofija znanosti
filozofski eseji
filozofski vidik
Foucault, Michel
francoska filozofija
francoski filozofi
genocid
gibanje
gibanje Zemlje
grška filozofija
Heidegger, Martin
Hume, David
idealistična filozofija
identitete
interpretacija
italijanski filozofi
Jameson, Fredric
Kant, Immanuel
kategorije
kibernetična umetnost
kibernetski prostor
kolonializem
koncentracijska taborišča
koncentracijsko taborišče
končnost
Kopernik, Mikołaj
kozmologija
kritična filozofija
krščanska filozofija
kultura
Lacan, Jacques
ljubezen
logika
Lyotard, Jean-François
Mallarmé, Stéphane
marksizem
materializem
medijska umetnost
metafizika
metapolitika
modernizem
morala
moralni zakon
nacizem
navidezna resničnost
nemška filozofija
nemška klasična filozofija
Nicolaus Cusanus
nujnost
objekt
okazionalizem
ontologija
Oświęcim
partikularizem
Plato
poezija
politična filozofija
politična zgodovina
politika
ponavljanje
postmodernizem
postsocializem
praktična filozofija
preganjanje
Proust, Marcel
psihoanaliza
racionalizem
Rancière, Jacques
rasizem
rasna identiteta
razsvetljenstvo
realno
reprezentacija
resnica
sholastika
silogistika
slovenska filozofija
slučajnost
sodobna filozofija
sončni sistem
spomini
spoznavna teorija
srednjeveška filozofija
srednji vek
subjekt
sublimno
suženjstvo
svetovna vojna 1939-1945
svoboda
teleologija
telo
teologija
teoretska psihoanaliza
teorija znanosti
totaliteta
transcendentalna filozofija
umetniške avantgarde
umetnost
umetnost in politika
univerzalizem
utilitarizem
užitek
vesolje
vojni zločini
Welsch, Wolfgang
Zemlja
znanost
znanstvena metodologija
Židje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR