Skip to main content
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike


Avtor: Alain Badiou
Leto: 2010


V knjigi sta združeni dve deli. V prvem gre za poskus nove utemeljitve ontologije: opirajoč se na matematiko, zlasti na teorijo množic in teorijo kategorij, avtor na novo konceptualizira nekatere ključne filozofske kategorije, kot so bit, resnica, subjekt in dogodek. Badiou razvije izvirno teorijo odtegovalne in tranzitivne ontologije, ki omogoča misliti zgodovinske diskontinuitete na področju znanosti, umetnosti, politike in ljubezni. Drugo delo vsebinsko sodi na področje politične teorije in pomeni temeljni prelom s tradicionalnim stališčem filozofije do politike, ki slednjo jemlje zgolj kot predmet filozofske refleksije, zanika pa njene resnično emancipatorične potenciale. Badiou v tem delu predstavlja politiko kot enega od generičnih procesov, zmožnih proizvesti resnico oziroma afirmirati enakost. Resnico v polju politike avtor ločuje od javnega mnenja, politično delovanje pa teorizira kot proces, ki povezuje razpravljanje in odločitev.Kazalo vsebine

Uvodna študija

Peter Hallward

Red in presežek ali prehod od Biti in dogodka k Logikam svetov

KRATKA RAZPRAVA O PREHODNI ONTOLOGIJI

Prolog. Bog je mrtev

1. Vprašanje biti danes

2. Matematika je mišljenje

3. Dogodek kot čez-bit

4. Deleuzova vitalistična ontologija

5. Spinozova zaprta ontologija

6. Platonizem in matematična ontologija

7. Aristotelovska usmeritev in logika

8. Logika, filozofija, »jezikovni preobrat«

9. Prve pripombe h konceptu toposa

10. Prve provizorične teze o logiki

11. Bit števila

12. Kantova odtegnitvena ontologija

13. Grupa, kategorija, subjekt

14. Bit in pojavljanje

OČRT METAPOLITIKE

Prolog. Odporniški filozofi

1.Proti »politični filozofiji«

2. Politika kot mišljenje: delo Sylvaina lazarusa

3. Althusser: subjektivno brez subjekta

4. Politična razveza

5. Skrajno spekulativno razmišljanje o konceptu demokracije

6. Resnice in pravičnost

7. Rancière in skupnost enakih

8. Rancière in apolitika

9. Kaj je termidorjevec?

10. Politika kot postopek resnice

Izbrana bibliografija knjižnih del Alaina Badiouja

Uredniška opomba

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Redna cena
28,00 €

Spletna cena
25,20 €


Ključne besede
Badiou, Alain
francoska filozofija
metapolitika
ontologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR