Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike

Author: Alain Badiou
Year: 2010Table of content

Uvodna študija

Peter Hallward

Red in presežek ali prehod od Biti in dogodka k Logikam svetov

KRATKA RAZPRAVA O PREHODNI ONTOLOGIJI

Prolog. Bog je mrtev

1. Vprašanje biti danes

2. Matematika je mišljenje

3. Dogodek kot čez-bit

4. Deleuzova vitalistična ontologija

5. Spinozova zaprta ontologija

6. Platonizem in matematična ontologija

7. Aristotelovska usmeritev in logika

8. Logika, filozofija, »jezikovni preobrat«

9. Prve pripombe h konceptu toposa

10. Prve provizorične teze o logiki

11. Bit števila

12. Kantova odtegnitvena ontologija

13. Grupa, kategorija, subjekt

14. Bit in pojavljanje

OČRT METAPOLITIKE

Prolog. Odporniški filozofi

1.Proti »politični filozofiji«

2. Politika kot mišljenje: delo Sylvaina lazarusa

3. Althusser: subjektivno brez subjekta

4. Politična razveza

5. Skrajno spekulativno razmišljanje o konceptu demokracije

6. Resnice in pravičnost

7. Rancière in skupnost enakih

8. Rancière in apolitika

9. Kaj je termidorjevec?

10. Politika kot postopek resnice

Izbrana bibliografija knjižnih del Alaina Badiouja

Uredniška opomba

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Regular price
28.00 €

Online price
25.20 €


Keywords
Badiou, Alain
French philosophy
metapolitics
ontology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR