Emancipacija, emancipacije

Avtor: Ernesto Laclau
Leto: 2008


Delo argentinskega filozofa Ernesta Laclaua, delujočega v Veliki Britaniji, obravnava ključno vprašanje sodobne politične misli: kako so družbenopolitične spremembe konec 20. stoletja ter spremljajoče jih mutacije v sodobni politični in širše družboslovni teoriji vplivale na predelavo klasičnega pojma emancipacije, kot ga je formuliralo razsvetljenstvo. Ob tem analizira notranja protislovja pojma emancipacije, kot tudi antagonizem med univerzalizmom in partikularizmom, ki cepi sodobno politično in družbeno misel. Raziskuje oblikovanje novih političnih identitet in status temeljnih pojmov politične teorije. Njegova knjiga pomeni pomemben prispevek k sodobni politični teoriji, saj ponuja poglobljeno analizo družbenopolitičnih sprememb ob koncu 20. stoletja in nakazuje možnosti emancipatorične politike v zaostrenih razmerah globalizacije. Gre za delo, ki je na križišču več disciplin: filozofije, politične teorije, sociologije, zgodovine, teorije diskurza in lingvistike.Kazalo vsebine

Uvod

1. Onkraj emancipacije

2. Univerzalizem, partikularizem in vprašanje identitete

3. Zakaj so prazni označevalci pomembni za politiko?

4. Subjekt politike, politika subjekta

5. »Čas je iztirjen«

6. Oblast in reprezentacija

7. Skupnost in njeni paradoksi: »liberalna utopija« Richarda Rortyja

Pojasnilo o besedilih

Izbrana bibliografija

Imensko kazalo

Spremna beseda

Rado Riha, Nove jezikovne igre z univerzalnim


Ključne besede
20. st.
družbeni nadzor
emancipacija
filozofija politike
filozofski eseji
identitete
partikularizem
politična filozofija
univerzalizem
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR