Skip to main content
Jasno delo. Lacan, znanost, filozofija.


Avtor: Jean-Claude Milner
Leto: 2005


Knjiga je preiskava Lacanove misli v filozofski, lingvistični ter epistemološki perspektivi. Avtor v njej razgrne genezo Lacanove misli, analizira njegovo inovativno predelavo konceptov, ki si jih je sposojal iz epistemologije in teorije znanosti (Koyré, Bourbaki), lingvistike (Jakobson) ter filozofije (od Platona oz. Aristotela do Wittgensteina). Hkrati poda izvirno interpretacijo in periodizacijo Lacanovega dela, pri čemer izlušči formulirane temeljne teoretske propozicije, ki so zmožne producirati teoretske učinke na drugih področjih (od epistemologije prek filozofije do politične teorije).Kazalo vsebine

Uvod

I. POGLAVJE. Razmišljanja o delu

II. POGLAVJE. Doktrinal znanosti

1. Enačba subjektov in znanost

2. Teorija moderne

3. Historicistična stilistika

4. Antična episteme

5. Da historicizem ni nujen

6. Črkovnost in kontingenca

III. POGLAVJE. Prvi lacanovski klasicizem

1. Govorica reza

2. Paradigma strukture

3. Pomembnost strukture

4. Transcendentalnemu branju naproti

IV. POGLAVJE. Drugi lacanovski klasicizem

1. Nestabilnosti prvega klasicizma

2. Matem

2. 1. Funkcija in oblika matema

2. 2. Črka

3. Matematika

4. Vidnost črkovnega

5. Antifilozofija

V. POGLAVJE. Dekonstrukcija

Imensko kazalo

Stvarno kazalo

Navajana literatura

Izbrana bibliografija del Jeana-Clauda Milnerja

Spremna študija

Jelica Šumič-Riha, Transmisija in arheologija neuspehov
Redna cena
20,20 €

Spletna cena
18,20 €


Ključne besede
filozofija znanosti
Lacan, Jacques
psihoanaliza
sodobna filozofija
znanost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR