Skip to main content
Utemeljitev metafizike nravi


Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2005


Utemeljitev metafizike nravi je Kant objavil leta 1785. Besedilo velja za njegov prvi spis, v katerem se izrecno in sistematično ukvarja z moralno filozofijo, vendar temelji objava tega dela na skoraj tridesetletnem Kantovem ukvarjanju z moralno problematiko, ki sega vse do začetkov njegovega filozofskega udejstvovanja. Spis sodi med temeljna dela Kantovega filozofskega opusa. Gre za delo, v katerem skuša Kant utemeljiti moralni zakon in občeveljavnost kategoričnega imperativa izhajajoč iz ravni vsakdanje nravne zavesti. Postopku se je Kant sicer s Kritiko praktičnega uma odpovedal, vendar Utemeljitev kljub temu velja za teoretsko besedilo, ki je izredno pomembno za razumevanje ne le geneze, ampak tudi notranje strukture Kantove utemeljitve univerzalne morale. Delo namreč odpira pogled za nastanek in postopno konceptualizacijo Kantove moralne zastavitve, prav tako pa tudi prispeva k razumevanju in odkrivanju nekaterih odprtih vprašanj dokončne inačice univerzalne morale v Kritiki praktičnega uma.Kazalo vsebine

Uvodna študija

Rado Riha, KANTOVA MORALNA FILOZOFIJA ZA NAŠ ČAS

I. Utemeljitev metafizike nravi

Predgovor

Prvi razdelek: prehod od običajnega nravnega umnega spoznanja k filozofskemu

Drugi razdelek: prehod od poljudne nravne filozofije k metafiziki nravi

Tretji razdelek: prehod od metafizike nravi h kritiki čistega praktičnega uma

II. Temeljni pojmi in problemi Kantove moralne filozofije

[1] Utemeljitev univerzalne morale

[2] Pojem umnega bitja

[3] Moralni zakon in empirična nagnjenja

[4] Občutje spoštovanja

[5] Svet duhov

[6] Utemeljitev morale in Kritika čistega uma

III. Manifest praktičnega akta

Immanuel Kant: UTEMELJITEV METAFIZIKE NRAVI

Predgovor

1. Prvi razdelek: prehod od običajnega nravnega umnega spoznanja k filozofskemu

2. Drugi razdelek: prehod od poljudne nravne filozofije [Weltweisheit] k metafiziki nravi

Avtonomija volje kot vrhovno načelo nravnosti

Heteronomija volje kot vir vseh nepravih načel nravnosti

Razdelitev vseh možnih načel nravnosti na podlagi predpostavljenega temeljnega pojma heteronomije

3. Tretji razdelek: prehod od metafizike nravi h kritiki čistega praktičnega uma

Pojem svobode je ključ za razlago avtonomije volje

Svobodo je treba predpostaviti kot lastnost volje vseh umnih bitij

O interesu, ki je povezan z idejami nravnosti

Kako je možen kategoričen imperativ?

O skrajni meji vse praktične filozofije

Sklepna pripomba

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno in imensko kazalo
Redna cena
18,50 €

Spletna cena
16,70 €


Ključne besede
18. st.
etika
Kant, Immanuel
metafizika
morala
nemška klasična filozofija
praktična filozofija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR