Naslov:
Totaliteta in umetnost. Lyotard, Jameson in Welsch
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Philosophica Prizma
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor obravnava totaliteto, eno od osrednjih tem in kategorij filozofije preteklega stoletja, ter jo postavi v odnos do umetnosti. Obravnavo izpelje prek analize opusa treh ključnih filozofov konca 20. stoletja: Fredrica Jamesona, Jean-Françoisa Lyotarda in Wolfganga Welscha. V analizo vključuje tudi filozofe, ki izhajajo iz bistveno različnih filozofskih in nazorskih izhodišč in na svojevrsten način predstavljajo nekatere od osrednjih tokov sodobne filozofske misli. Delo predstavlja celovito teoretsko analizo obravnavane problematike tako doma kot v mednarodnem prostoru.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-09-0

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 184 strani