Naslov:
Ljubezen na zadnji pogled. Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Philosophica Moderna
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor v svoji knjigi obravnava nekatera ključna sodobna vprašanja estetike in umetnosti. Knjiga je razdeljena na tri dele: (1) Umetnost, avantgarda, modernizem in postsocializem; (2) Estetika danes; (3) Konec umetnosti. V prvem delu piše o umetnosti preteklega stoletja in pri tem posebno pozornost posveti avantgardni umetnosti v 20. stoletju. V drugem delu se osredotoči na ključne dileme sodobne estetike, ki jo razlaga kot filozofijo umetnosti, delno pa tudi že kot filozofijo kulture. V tretjem delu se loti ključnega vprašanja sodobne umetnosti, namreč hipoteze o njenem »koncu«. Prepričan je, da danes sicer ne moremo govoriti o koncu ali celo o smrti umetnosti, da pa vseeno moramo diagnosticirati njen zmanjšan pomen – zlasti glede na položaj, ki ga je imela v modernizmu in torej tudi v večini 20. stoletja. Za naslov knjige si Aleš Erjavec sposodi izjavo Walterja Benjamina, ki z njo opiše prizor iz Baudelairjeve pesmi: tudi pri umetnosti ugotavljamo, kako pomembna nam je šele tedaj, ko že izginja za vogal preteklosti.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-26-0

Specifikacija

trda vezava • 14 × 21 cm • 272 strani • 22 ilustracij