Nelagodje v estetiki

Avtor: Jacques Rancière
Leto: 2012


V svojem odmevnem delu Jacques Rancière razpravlja o pomenu estetike, ki jo razume kot specifični diskurz, ki so ga konec 18. in začetek 19. stoletja kot okvir razumevanja novih oblik umetnosti in čutnega izkustva razvili nemški misleci (sklicuje se predvsem na Kanta in Schillerja). Estetska misel se zoperstavlja dotedanjim načinom razmišljanja o umetnostih kot o različnih veščinah posnemanja, ki se ravnajo po kriterijih primernosti vsebin in njim ustreznega načina reprezentacije. Umetnost estetske dobe te kriterije ovrže, s čimer po eni strani doseže avtonomnost, po drugi strani pa se izpostavi radikalni nedoločenosti svoje prakse. Heterogene oblike čutnega izkustva, ki jih je zmožna umetnost estetske dobe, jo povezujejo tudi s političnimi obljubami novih oblik skupnosti. Politizacija umetnosti torej ni vsiljena, temveč je notranji moment njene avtonomije. Svoje pojmovanje estetike in političnosti umetnosti Rancière razvija skozi polemike s številnimi sodobnimi filozofi, teoretiki in usmeritvami v umetniški produkciji.
Redna cena
26,00 €

Spletna cena
23,40 €


Ključne besede
Badiou, Alain
estetika
filozofija umetnosti
Lyotard, Jean-François
modernizem
sublimno
umetnost in politika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR