Skip to main content
Zgodovinsko-politični spisi


Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2006


Knjiga prinaša klasičen izbor Kantovih zgodovinsko-političnih oziroma antropoloških del. Ti spisi teoretsko in metodološko dopolnjujejo in konkretizirajo, v marsičem pa tudi nadgrajujejo njegovo Kritiko razsodne moči. Slovenska izdaja zaradi svoje študijsko-kritične narave vsebuje tudi integralno izdajo Kantovega spisa Spor fakultet, čeprav so posamezni deli tega spisa nastali v različnih obdobjih. Kantovi spisi so tudi ključni člen v poznavanju evropske politične teorije ter politične filozofije in hkrati nenehna referenca vseh sodobnih premišljevanj o zgodovini in pojmu politike nasploh in o problemih in zagatah moderne demokratične politike v posebnem. Z objavo teh del ima slovenski bralec tako pred seboj vsa glavna področja Kantove filozofske misli.Kazalo vsebine

Uvodna študija: Rado Riha, UM V ZGODOVINI

Immanuel Kant, ZGODOVINSKO-POLITIČNI SPISI

IDEJA K OBČI ZGODOVINI S KOZMOPOLITSKEGA GLEDIŠČA

ODGOVOR NA VPRAŠANJE: KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?

DOMNEVNI ZAČETEK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA

O REKLU: V TEORIJI JE TO MORDA PRAVILNO, NE VELJA PA ZA PRAKSO

K VEČNEMU MIRU. FILOZOFSKI OSNUTEK

SPOR FAKULTET

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno kazalo

Imensko kazalo
Redna cena
26,00 €

Spletna cena
23,40 €


Ključne besede
18. st.
filozofija politike
Kant, Immanuel
nemška klasična filozofija
politična filozofija
politična zgodovina
praktična filozofija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR