Skip to main content
Zgodovinsko-politični spisi


Author: Immanuel Kant
Year: 2006Table of content

Uvodna študija: Rado Riha, UM V ZGODOVINI

Immanuel Kant, ZGODOVINSKO-POLITIČNI SPISI

IDEJA K OBČI ZGODOVINI S KOZMOPOLITSKEGA GLEDIŠČA

ODGOVOR NA VPRAŠANJE: KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?

DOMNEVNI ZAČETEK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA

O REKLU: V TEORIJI JE TO MORDA PRAVILNO, NE VELJA PA ZA PRAKSO

K VEČNEMU MIRU. FILOZOFSKI OSNUTEK

SPOR FAKULTET

Uredniško poročilo

Pojasnila

Bibliografija

Stvarno kazalo

Imensko kazalo
Regular price
26.00 €

Online price
23.40 €


Keywords
18th century
German classical philosophy
Kant, Immanuel
philosophy of politics
political history
political philosophy
practical philosophy
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR