Skip to main content
Razprava o metodi. Za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih.
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans le sciences


Avtor: René Descartes
Leto: 2007


Razprava o metodi je bila napisana kot uvod k trem znanstvenim razpravam, namreč Dioptriki, Meteorologiji in Geometriji. V tem svojem zgodnjem delu nam Descartes s pomočjo avtobiografske zgodbe poda oris nove metode, s katero naj bi se dokopali do nekega novega sistema filozofije. Po Kopernikovih in Galilejevih odkritjih je ravno Descartes tisti, ki temeljne poteze tega novega duha časa artikulira in sistematizira v širšem filozofskem okviru. Nov način razlaganja naravnih pojavov, ki se odvrača od sholastičnega hilemorfizma, terja navsezadnje tudi razvpiti mislim, torej sem, obrat k subjektu, in prav v Descartesovih zgodnjih spisih je morda najbolj razvidno, da slednji ni sam sebi namen, temveč je z njim pridobljena gotovost namenjena predvsem »iskanju resnice v znanostih«. Nova dvojezična izdaja prinaša natanko po 50 letih nov prevod tega besedila, ki mu je dodan še prevod Descartesovih podrobnih kazal Dioptrike, Meteorologije in Geometrije, tako da se bo lahko slovenski bralec vsaj seznanil z vsebino Descartesove znanstvene misli.Kazalo vsebine

DISCOURS DE LA MÉTHODE pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences

RAZPRAVA O METODI za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih

Première Partie

Prvi del

Seconde Partie

Drugi del

Troisième Partie

Tretji del

Quatrième Partie

Četrti del

Cinquième Partie

Peti del

Sixième Partie

Šesti del

Opombe

DODATEK

Kazalo poglavitnih problemov, ki so razloženi v Dioptriki

Kazalo poglavitnih problemov, ki so razloženi v Meteorologiji.

Stvarno kazalo Geometrije

Spremna beseda

Gregor Kroupa, Razprava o metodi ali filozofija kot zgodba

Uredniško poročilo

Izbrana bibliografija

Stvarno in imensko kazalo
Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
17. st.
Descartes, René
filozofija znanosti
francoski filozofi
racionalizem
znanstvena metodologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR