Naslov:
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Philosophica Prizma
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je teoretično in filozofsko-politično premišljevanje o novomedijskih in sodobnoumetniških pogojih konstitucije postmodernega subjekta ter o implikacijah, ki jih ima takšna konstitucija za umetnost, kulturo, teorijo, politiko in praktično, aktivistično ravnanje. Avtorica raziskuje meje in išče odgovore na vprašanja, ali lahko zares nedolžno bivamo znotraj različnih režimov umetnosti, tehnologije in podatkovnih zbirk, in kako si lahko utiramo pot do morebitne reartikulacije filozofije in teorije. Pri tem gre za združevanje filozofije in estetske teorije ter fikcije, zgodovine in raziskovanja političnega, ki danes kot resno preučevanje demokracije in (nacionalnih) politik vstopa na področje sodobne umetnosti, znanosti in tehnologije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-04-X

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 148 strani